Zaloguj się | Zarejestruj się
 

 

Wybór odpowiedniej oprawy oświetleniowej

 

 

spotkanie projektowe    lampa bezposrednia-posrednia

 

oswietlenie-ewakuacyjne

   Rozsyły światła  arrow    Sposoby montażu arrow
  dialux-program-do-obliczen          sterowanie-czujnik

 

   Grupy opraw  arrow    Stopień ochrony  arrow

 

shaddow main

 

 

wybor opraw oswietleniowych

Oddawanie barw

Oddawanie barw źródła światła determinowane jest przez rzeczywiste spektrum lampy. Widmo ciągłe zapewnia optymalne oddawanie barw. Liniowe i pasmowe widma zasadniczo pogarszają oddawanie barw. Odwzorowanie barw o bardzo dobrej jakości zapewniają lampy żarowe oraz lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym.

Barwa światła

Barwa światła lampy zależy od rozkładu widmowego emitowanego światła. W praktyce, jasne kolory podzielone są na następujące barwy: ciepły biały, neutralny biały i dzienny biały. Ciepłe białe lampy podkreślają czerwony i żółty zakres widmowy, podczas gdy niebieski i zielony kolor, tj. chłodne kolory, podkreślone są w przez dzienne białe światło.

Ekonomika

Ekonomika lampy zależy od jej skuteczności świetlnej, żywotności lampy orasz jej ceny. Lampy żarowe i halogenowe z żarnikiem wolframowym mają najniższą skuteczność świetlną. Wyraźnie lepsze wartości osiągane są przez lampy fluorescencyjne, wysokociśnieniowe rtęciowe lampy wyładowcze i lampy metalohalogenkowe. Lampy żarowe i lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym charakteryzują się najkrótszą żywotnością. Żywotność fluorescencyjnych i wysokociśnieniowych lamp jest znacznie lepsza.

Emisja promieniowania

Aspekty promieniowania są ważne w obszarze wystawy i pokazu. Promieniowanie podczerwone i ultrafioletowe mogą doprowadzić do uszkodzenia obrazów. Wysokie proporcje promieniowania podczerwonego i unoszenia ciepła są emitowane głównie przez źródła światła o niskiej skuteczności świetlnej, takie jak lampy żarowe lub lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym. W tradycyjnych i kompaktowych lampach fluorescencyjnych promieniowanie podczerwone jest znacznie mniejsze. Szkodliwe czynniki podczerwieni i ultrafioletu mogą być znacznie ograniczone przez zastosowanie filtrów.

Strumień świetlny

Szczególnie niewielkie wartości strumienia świetlnego może zaobserwować przede wszystkich w lampach diodowych i halogenowych o niskim napięciu, a następnie w tradycyjnych lampach żarowych oraz kompaktowych lampach fluorescencyjnych. Natomiast, lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym na napięcie sieciowe, lampy fluorescencyjne i wysokociśnieniowe lampy wyładowcze charakteryzują się posiadaniem szczególnie wysokich wartości strumienia świetlnego; największe wartości osiągają lampy metalohalogenkowe.

 

 

shaddow main

 

Rozsyły światła

 

muzeum korytarz

 

Ogólny – zróżnicowany

Jednolite, ogólne oświetlenie jest ogólną koncepcją oświetleniową. Do oświetlenia ogólnego nadają się oprawy z szeroką wiązką światła takie jak oprawy downlight i struktury świetlne. Ponadto, jednolite oświetlenie można osiągnąć poprzez oświetlenie pośrednie. Jednakże, koncepcja oświetleniowa, która ma na celu wyłącznie stworzenie izolowanych akcentów świetlnych będzie zawierała ogólne komponenty oświetleniowe, aby umożliwić oglądającemu dostrzeżenie przestrzennego ułożenia oświetlanych obiektów. Światło rozproszone z zaakcentowanych obszarów często wystarcza do zapewnienia odpowiedniego światła otoczenia. Oprawy, które emitują ukierunkowaną, wąską wiązkę światła mogą być wykorzystywane do oświetlenia akcentującego. Regulowane reflektory i oprawy kierunkowe są do tego celu idealne.

 

 

 

Bezpośredni – pośredni

lampa bezposrednia-posrednia

Bezpośrednie oświetlenie umożliwia rozproszone i zorientowane światło oraz zarówno oświetlenie ogólne, jak i akcentowane. Plan oświetlenia może być zastosowany w bezpośrednim oświetleniu, które umożliwia zróżnicowany rozkład światła. Zwiększa to znacznie trójwymiarowość oświetlanych obiektów będącą rezultatem wysokich kontrastów. Przy oświetleniu pośrednim, oświetlenie jest zaprojektowane w celu rozproszenia oświetlenia ogólnego. Oświetlenie pośredni wytwarza niezwykle jednolite, miękkie światło i daje poczucie otwartości dzięki efektowi jasnej powierzchni pomieszczenia. Problemy spowodowane bezpośrednim i odbitym blaskiem są wyeliminowane. Samo pośrednie oświetlenie może dać wrażenie równego i jednakowego otoczenia.

 

 

oswietlenie bezposrednie-posrednie 2

 

 

 

Szeroki – wąski

Decyzja o wąskim lub szerokim rozsyle światła jest ściśle związana z koncepcją ogólnego lub zróżnicowanego oświetlenia. Oprawy oświetleniowe z kątem wiązki światła mniejszym niż 200 znane są, jako reflektory punktowe, a te powyżej 200 nazywane są reflektorami iluminacyjnymi. W oprawach downlight, kąt wypromieniowania bezpośredniego również wskazuje na szerokość rozsyłu światła. Szeroki rozsył światła tworzy wyższą proporcję oświetlenia pionowego

 

 

 

 

 

 

 

Poziomy – pionowy (horyzontalny – wertykalny)

oswietlenie poziome i pionowe

 

Skupianie się na poziomym oświetleniu często idzie w parze z decyzją odnoszącą się do planowania funkcjonalnego, zorientowanego na użytkownika oświetlenia. Dotyczy to przypadki oświetlenia stanowisk pracy, na przykład, w którym projekt oświetleniowy jest przede wszystkich ukierunkowany na zapewnienie równomiernego oświetlenia dla realizacji poziomych zadań wzrokowych. W takich przypadkach, komponenty poziomego oświetlenia są wytarzane przede wszystkim przez światło rozproszone, które jest odbite przez oświetlane, horyzontalne powierzchnie. Decyzja związana z planowaniem pionowego oświetlenia może być również związana ze spełnieniem wymogów funkcjonalnych w czasie pionowego oświetlania obiektów, np. półek, tablic, czy obrazów. Jednakże, pionowe oświetlenie często ma na celu stworzenie wizualnego otoczenia. Oświetlenie wertykalne ma na celu podkreślenie cech charakterystycznych i elementów dominujących środowiska wizualnego. Dotyczy to nie tylko samej architektury, której struktury mogą być wyraźnie przedstawione poprzez naświetlanie ścian, ale również uwydatnienia i modelowania obiektów w przestrzeni.

 

 

 

Symetryczny – asymetryczny

symetryczna-asymetryczna wiazka swiatla

 

Symetryczny rozsył światła wykorzystywany jest do dostarczania, choćby samego oświetlenia. Rozsył światła może być szeroki dla opraw downlight używanych w celu ogólnego oświetlenia powierzchni poziomych. W reflektorach punktowych, do rozsyłu światła stosuje się wąskich wiązek w celu wygenerowania podświetlenia. Oprawy oświetleniowe z niesymetrycznym rozsyłem światła zaprojektowane są, aby zapewnić równomierny rozsył światła na powierzchniach znajdujących się po na jednej ze stron. Typowymi oprawami o tej właściwości są oświetlacze typu „wallwasher” i oświetlenia sufitowe. Oprawy oświetleniowe z osiowo symetryczną emisją wiązki, takie jak konstrukcje oświetleniowe, zostały wyposażone w dwie krzywe rozsyłu światłości.

 

 

 

 

 shaddow main

 

 

Metody montażu

 

Istnieją dwa podstawowe, kontrastowe pojęcia dotyczące aranżacji opraw oświetleniowych w przestrzeni architektonicznej, które moją przydzielać różne funkcje estetyczne do instalacji oświetleniowej i dostarczać całą gamę możliwości oświetleniowych. Z jednej strony, istnieje próba włączenia oprawy do architektury, o ile jest to możliwe, a z drugiej strony, występuje idea dodawania opraw do istniejącej architektury, jako elementów samych w sobie. Jednakże, te dwie koncepcje nie powinny być traktowane, jako dwie całkiem oddzielne idee. Występująca dwie skrajności na obu końcach stali projektowych i technicznych możliwość, które również zezwalają na mieszane koncepcje i rozwiązania. Decyzja optująca za stacjonarną lub zmienną instalacją oświetlenia pokrywa się z decyzją odnoszącą się do wdrożenia integralnego lub dodatkowego rozwiązania; Jest ona bardziej zależna od wymogów oświetleniowych, niż od kryteriów projektowych.

 

Sufit

Sufity podwieszane

 

montaz w plycie gipsowo-kartonowej

 

W przypadku płaskich sufitów podwieszanych, np. sufitów gipsowych, oprawy oświetleniowe mogą być niemal zawsze rozmieszczone niezależnie od siatki sufitu podwieszonego. Oprawy są mocno instalowane w przewidzianych otworach sufitowych; jeśli to konieczne, ciężar oprawy musi spoczywać na dodatkowych podwieszeniach zamocowanych na lub w bliskiej odległości od oprawy. Jeżeli sufit ma być otynkowany, wymaganym jest zastosowanie do otworów opraw oświetleniowych pierścieni zabezpieczających.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sufity płytowe

 

oswietlenie-sufit panelowy-b-w

 

W otwartych sufitach siatkowych i sufitach o strukturze plastra miodu występują wbudowane kasetony o odpowiednich otworach dla montażu wpuszczanego opraw typu downlight. Kasetony są tak wymierzane, aby pasowały do odpowiednich kratek sufitowych. Zastępują one sufit panelowy lub umożliwiają instalację opraw między panelami sufitowymi, która inaczej nie byłaby możliwa ze względu na obciążenie statyczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shaddow main 

 

Oprawy oświetleniowe wiszące

 

montaz oswietlenia - oprawy wiszace

 

Oprawy wiszące mogą być zastosowane w różnoraki sposób. Oprawy lekkie są zwykle zawieszane za kabel łączący. Cięższe oprawy wymagają oddzielnego urządzenia zawieszającego. Może ono przybrać formę skręconej liny stalowej lub wiszącej rurki, które zazwyczaj zawiera kabel łączący.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shaddow main

 

Ściana

montaz oswietlenia - oprawy scienne

 

Oprawy ścienne mogą być zamontowane na powierzchniach ścian lub wbudowane w ścianę. Ta ostatnio może być ścianą betonową lub gipsowo-kartonową. Oprawy mogą być zamontowane na wspornikach ściennych lub wspornikach ruchomych dla wewnętrznych przegród lub elewacji zewnętrznych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podłoga

 

montaz oswietlenia - oprawy wbudowana w podloze

 

Oprawy podłogowe dla instalacji na podłodze podlegają montażowi podłogowemu (na lub w podłodze). Podczas montażu podpodłogowego, pokrywa oprawy musi być solidna i zapewniać ochronę przez wnikaniem wilgoci. Oprawy słupowe i masztowe mogą być również stosowane na zewnątrz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

  • Oprawy wbudowane w podłogę

  • Oprawy orientacyjne

 

 

Projektory punktowe

oswietlenie muzeum - akcentujace

Miejsce ich zamocowania i kierunku ustawienia jest zmienne. Reflektory te oferują różny kąt emisji wiązek światła i rozsył światła.

Kryteria dla reflektorów punktowych:

     

 

   wybór lampy określa kolor światła, blask, żywotność funkcjonalną, intensywność światła

 

   kąt emisji wyznacza wiązkę światła i jest on definiowany przez reflektor

 

   kąt wypromieniowania bezpośredniego ogranicza odblaski i zwiększa komfort wizualny

 

   obrotowe i przechylne

 

   akcesoria: soczewki, filtry; kontrola olśnienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Reflektory te cechują się rozsyłem światła dla wąskiej (w przybliżeniu 10o) i szerokiej wiązki (w przybliżeniu 30o) z obrotowo-symetryczną wiązką światła.

 

Stosowanie akcesoriów jest również typowe dla tego typu reflektorów:

 

     

   soczewki: rozszerzające lub rzeźbiące

 

   filtry: kolorowe, ultrafioletowe lub podczerwone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Zastosowanie:

W celu podświetlenia lub projekcji mogą być stosowane w następujących miejscach:

    

   muzea

 

   wystawy, galerie sztuki

 

   miejsca sprzedaży

 

   miejsca prezentacji i pokazów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

                  projektor punktowy                          oswietlenie akcentujace muzeum sztuki nowoczesnej light
 Znajdź w naszej bazie projektor punktowy arrow  Oświetlenie akcentujące arrow
 Inspiracje: Oświetlenie muzeów arrow

 

 

Reflektory iluminacyjne

Reflektory iluminacyjne korzystają z szerokiej wiązki światła. W przeważającej mierze oferują symetryczny rozsył światła.

Kryteria dla reflektorów iluminacyjnych:

- wybór lampy determinuje kolor światła, luminancje, żywotność funkcjonalna i intensywność światła,

- jednolitość: zoptymalizowany reflektor do równomiernego oświetlania obszarów,

- gradient: miękka krawędź do wiązki światła,

- stosunek strumienia świetlnego zwiększa się dzięki technologii zoptymalizowanego reflektora.

Zastosowania

Reflektory iluminacyjne zapewniają równomierne oświetlenie terenów lub obiektów takich jak:

- muzea,

- wystawy,

- stoiska sprzedaży,

- miejsca sprzedaży,

- miejsca prezentacyjne.

 

Oprawy oświetleniowe typu „wallwasher”

oswietlenie bezposrednie i posrednie

Oprawy te charakteryzują się szerokimi wiązkami światła. Zapewniają one asymetryczny rozsył światła.

Kryteria dla opraw typu wallwasher:

- wybór lampy determinuje kolor światła, luminancje, żywotność funkcjonalna i intensywność światła,

- jednolitość: zoptymalizowany reflektor do równomiernego oświetlania obszarów,

- gradient: miękka krawędź do wiązki światła,

- stosunek strumienia świetlnego zwiększa się dzięki technologii zoptymalizowanego reflektora.

 

Oprawa typu wallwasher jest ważnym komponentem oświetlenia architektonicznego. Kładzie ona nacisk na obszary w pomieszczeniu oraz oświetla wysokie, pionowe powierzchnie lub obszary ścienne w takich miejscach jak:

- muzea,

- wystawy,

- stoiska targowe,

- audytoria,

- hale w budynkach publicznych i centrach handlowych,

- miejsca sprzedaży,

- miejsca prezentacyjne.

 

 

Oprawy wpuszczane – downlighty

downlight

Oprawy typu downlight emitują wiązkę światła, która jest skierowana do dołu albo w doskonałym pionie albo pod regulowanym kątem. Istnieją różnego rodzaju typy tych oświetlaczy: z wąską wiązką światła, z szeroką wiązką, zapewniające symetryczny lub asymetryczny rozsył światła.

Kryteria dla downlightów:

- wybór lampy określa kolor światła, blask, żywotność funkcjonalną, wydajność, intensywność światła,

- kąt emisji wyznacza wiązkę światła i jest on definiowany przez reflektor,

- kąt wypromieniowania bezpośredniego ogranicza odblaski i zwiększa komfort wizualny,

- stosunek strumienia świetlnego zwiększa się dzięki technologii zoptymalizowanego reflektora.

 

Kąt wypromieniowania bezpośredniego w downlightach o wąskiej wiązce światła sprawia, iż są nie występują w nich olśnienia. W downlightach z wybłyszczanym rastrem, kąt wypromieniowania bezpośredniego lampy jest identyczny do tego w oprawie. Dzięki temu oprawa jest wyposażona w najszerszą możliwą wiązkę światła przy jednoczesnym posiadaniu optymalnego strumienia świetlnego. Użycie dyfuzora zmniejsza luminancję w oprawie i tym samym poprawia komfort wizualny.

Wpuszczane downlighty są prawie niezauważalnymi detalami architektonicznymi, podczas gdy downlighty montowane powierzchniowo i wiszące są widoczne w pomieszczeniu. Powinny one korelować z architekturą w swojej aranżacji i formie.

 

          downlighty                    oswietlenie akcentujace muzeum sztuki nowoczesnej light
 Znajdź w naszej bazie downlighty arrow TBC arrow
 TBC arrow

 

 

Lampy sufitowe

Oprawy oświetleniowe montowane powierzchniowo emitują wiązkę światła, która jest skierowana do dołu lub do boku. Istnieją różne typy tych opraw: z wąską wiązką światła, z szeroką wiązką, zapewniające symetryczny lub asymetryczny rozsył światła.

Oprawy te stosowane są tam, gdzie nie ma wystarczająco dużo miejsca, aby zainstalować zwykłe oprawy wpuszczane lub w istniejących budynkach w celu zmniejszenia ilości zaplanowanych w przyszłości prac instalacyjnych.

Kryteria opraw montowanych powierzchniowo:

- wybór lampy określa kolor światła, blask, żywotność funkcjonalną, wydajność, intensywność światła,

- kąt emisji wyznacza wiązkę światła i jest on definiowany przez reflektor,

- kąt wypromieniowania bezpośredniego ogranicza olśnienie i zwiększa komfort wizualny,

- stosunek strumienia świetlnego zwiększa się dzięki technologii zoptymalizowanego reflektora.

 

                  lampa sufitowa                          oswietlenie akcentujace muzeum sztuki nowoczesnej light

  Znajdź w naszym katalogu lampy sufitowe arrow

 TBC arrow
 TBC arrow

 

 

 

Lampy wiszące

 

montaz oswietlenia - oprawy wiszace

Wiszące oprawy oświetleniowe emitują wiązkę światła, która jest skierowana do dołu. System zawieszenia pozwala na regulację wysokości źródła światła w celu zapewnienia optymalnej kontroli olśnienia na stołach lub w pokojach z wysokim sufitem. Kryteria dla wiszących opraw oświetleniowych są następujące:

- wybór lampy określa kolor światła, blask, żywotność funkcjonalną, wydajność, intensywność światła,

- kąt emisji wyznacza wiązkę światła i jest on definiowany przez technologię oświetleniową,

- kąt wypromieniowania bezpośredniego ogranicza olśnienie i zwiększa komfort wizualny,

- stosunek strumienia świetlnego zwiększa się dzięki technologii zoptymalizowanego reflektora.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  lampa wiszaca                          oswietlenie akcentujace muzeum sztuki nowoczesnej light

 Znajdź w naszej bazie lampy wiszące arrow

 TBC arrow
 TBC arrow

 

Lampy ścienne

Downlighty naścienne są definiowane przede wszystkim przez ich rodzaj montażu, a nie według ich cech oświetleniowych. Umożliwiają one różny rozsył światła (wąskie wiązki, szerokie wiązki, symetryczny lub asymetryczny w różnych kierunkach). Kryteria dla naściennych opraw oświetleniowych:

- wybór lampy określa kolor światła, blask, żywotność funkcjonalną, wydajność, intensywność światła,

- kąt emisji wyznacza wiązkę światła i jest on definiowany przez technologię oświetleniową,

- kąt wypromieniowania bezpośredniego ogranicza olśnienie i zwiększa komfort wizualny,

- stosunek strumienia świetlnego zwiększa się dzięki technologii zoptymalizowanego reflektora.

 

 

          downlighty                    oswietlenie akcentujace muzeum sztuki nowoczesnej light
 Znajdź w naszej bazie lampy ścienne arrow TBC arrow
 TBC arrow

 

 

Podłogowe oprawy wpuszczane

Podłogowe oprawy wpuszczane emitują swoją wiązkę do góry. Istnieją następujące typy tych opraw: z wąską wiązką światła, z szeroką wiązką, zapewniające symetryczny lub asymetryczny rozsył światła. Kryteria dla podłogowych opraw wpuszczanych:

- wybór lampy określa kolor światła, blask, trwałość, wydajność, intensywność światła,

- jednolitość: zoptymalizowany reflektor do równomiernego oświetlenia obszarów,

- zakres nachylenia dla opraw kierunkowych z wysoką ochroną przez olśnieniem,

- stosunek strumienia świetlnego zwiększa się dzięki technologii zoptymalizowanego reflektora.

Oświetlanie punktowe lub oświetlanie reflektorami szerokostrumieniowymi stosowane jest w następujących miejscach:

- teatry,

- miejsca prezentacyjne,

- miejsca sprzedaży,

- recepcje i wejścia,

- elementy architektoniczne.

Podłogowe oprawy wpuszczane są prawie niezauważalnymi detalami architektonicznymi. Powinny one korelować z architekturą w swojej aranżacji i formie.

 

Lampy podłogowe

 

 

Oświetlenie awaryjne

Oprawy kierunkowe udzielają informacji lub wskazują kierunku w formie piktogramów lub tekstów. Oświetlenie awaryjne dotyczy opraw oświetleniowych, które wskazują drogę ucieczki, aby poprawić orientację w sytuacjach kryzysowych.

Kryteria dla oświetlenia awaryjnego i opraw kierunkowych:

- luminancja: zauważalność oprawy w jej otoczeniu,

- forma i kolor: zgodne ze standardami,

- pozycja oprawy: oprawa powinna być ustawiona w taki sposób, aby poprawnie opisywać drogę ucieczki,

- zasilanie awaryjne,

- skuteczność: ciągłe wyświetlanie znaków świetlnych po awarii głównego zasilania.

 

Oświetlenie awaryjne i oprawy kierunkowe można podzielić na trzy grupy:

- oświetlenie kierunkowe: piktogramy lub teksty dostarczające informacje,

- oświetlenie awaryjne: oświetlenie dla dróg ewakuacyjnych, oświetlenie antypaniczne i oświetlenie awaryjne dla miejsc pracy o szczególnym niebezpieczeństwie,

- oświetlenie rezerwowe: przejmuje funkcję zapewnienia sztucznego oświetlenia dla utrzymania czynności przez ograniczony okres czasu.

 

 

Joomla SEF URLs by Artio

Partnerzy

Banner po prawejDołącz do nas

icon-facebook  icon-in  icon-twitter  icon-youtube

Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij