Zaloguj się | Zarejestruj się
 

system-sterowania-dali

System sterowania DALI

 

Standardowe instalacje oświetleniowe nie pozwalają na dokonywanie przeróbek związanych ze zmianą oświetlenia w obiekcie. Modernizacja, lub zmiana istniejącego rozwiązania pociąga za sobą ogromne koszty remontu budynku. Mając na uwadze indywidualizm każdej instalacji, opracowano zupełnie nową koncepcję, umożliwiającą dowolną konfigurację oświetlenia pod kątem użytkownika. Koncepcją tą jest system DALI.

 

Czym jest DALI?

 

DALI (Digital Addressable Lightning Interface) jest protokołem umożliwiającym komunikację między elementami końcowymi instalacji (w tym przypadku oprawami oświetleniowymi) a systemem sterującym, niezależnie od użytych rozwiązań technologicznych. Stworzony jako alternatywa dla tradycyjnych układów sterowania, opartych na napięciu 1-10V, pozwala sterować pojedyńczymi oprawami, czy też konkretną grupą, za pomocą urządzeń peryferyjnych lub komputera PC przy wykorzystaniu pojedyńczego przewodu dwużyłowego. Normalizacja interfejsu zawarta jest w dokumencie IEC (EN) 60929 E4. Ten ogólnodostępny standard elektronicznej regulacji oświetlenia został stworzony przez czołową grupę producentów opraw i instalacji oświetleniowych takich jak Osram, Lutron, Philips Lightning i Tridonic. Obecnie praktycznie wszystkie firmy produkują, bądź sprzedają urządzenia wspierające protokół DALI, co pozwala stworzyć kompletne systemy oświetleniowe w oparciu o komponenty dowolnych producentów.

 

Możliwości systemowe

Sposób sterowania w oparciu o protokół DALI został stworzony tak, aby być jak najbardziej intuicyjnym i uniwersalnym. Cechy tego systemu, wynikające ze zbudowania go według tej koncepcji, można najłatwiej przedstawić na zasadzie porównania z tradycyjnym systemem, opartym na zasilaniu napięciem 1-10V.   

                                    
 • Analogowy system sterowania 1-10V posiada oddzielne funkcje włączania i regulacji, co wymaga poprowadzenia dodatkowych przewodów, ponadto do utworzenia grup oświetleniowych składających się z kilku opraw, potrzeba oddzielnych sterowników. W przypadku DALI stateczniki opraw są włączane równolegle do kabli sterujących, a wszystkie sygnały wysyłane są za pomocą tylko i wyłącznie dwóch przewodów. Funkcje włączania i regulacji są zintegrowane. Możliwym staje się również grupowanie opraw bez użycia dodatkowych kontrolerów, dzięki nadawaniu adresów pojedyńczym oprawom, bądź grupom. DALI pozwala kontrolować maksymalnie 64 indywidualne oprawy oświetleniowe, lub 16 grup opraw w trybie transmisji (Broadcast), za pomocą przewodu dwużyłowego o długości nie większej niż 300m (ograniczenie spadkiem napięcia do 2V).

 • W porównaniu do systemu analogowego, przepływ informacji pomiędzy systemem sterującym a oprawą następuje w dwóch kierunkach. Nie opiera się tylko na wydawaniu poleceń urządzeniom za pomocą sterownika, ale jeszcze zbiera i analizuje informacje dostarczone przez czujniki umieszczone przy urządzeniach końcowych.

 • To co cechuje system DALI to również prostota instalacji. Przewody sterujące zabezpieczone są przed odwróceniem polaryzacji, oraz mogą być ułożone w jednej linii z przewodami zasilającymi.

 • Ze względu na standaryzację protokołu i kompatybilność sprzętową, posiadamy możliwość dalszej rozbudowy systemu w oparciu o dowolne komponenty, oraz bez przeszkód możemy zmienić tryb pracy każdej oprawy w dogodnym dla nas momencie.

 • Interfejs DALI nie wymaga dodatkowych wyłączników światła. Ściemnianie oświetlenia, bądź jego całkowite wyłączenie opiera się na przesyłaniu sygnałów za pomocą przewodów kontrolnych bezpośrednio z centralki, dodatkowo charakterystyka ściemniania ma kształt logarytmiczny, co odpowiada właściwościom ludzkiego oka.

 • DALI umożliwia tworzenie scen świetlnych, zarówno standardowych opartych na dostosowaniu wartości strumienia świetlnego do otoczenia, jak i skomplikowanych efektów z użyciem LEDowych opraw RGB.

 • W przypadku użycia różnych opraw oświetleniowych, o różnej wartości emitowanego strumienia świetlnego, pracujących w innych scenach świetlnych, interfejs ten powoduje płynne i zharmonizowane przejście wszystkich opraw z zaprogramowanej jednej sceny do drugiej, w przypadku zmiany.

 • Ze względu na zaawansowaną technologię DALI znalazło zastosowanie w tzw. "Zielonych Budynkach", gdzie doskonale współpracuje z energooszczędnym oświetleniem inteligentnym, oraz daje możliwość zmiany z poziomu pojedyńczego użytkownika.

 • Protokół sterowania w standardzie DALI, w połączeniu z kontrolerami i sensorami, działa w topologii Master-Slave.

 

 

Sposób podłączenia i działania urządzeń w standardzie DALI

Za pomocą protokołu DALI jesteśmy w stanie zaadresować do 64 indywidualnych stateczników opraw. Wiąże się to z 6-bitowym systemem adresowania oświetlenia. Sterowanie może być realizowane w układzie 16 grup (4 bity) oraz 16 scen (4 bity). Tworzenie sceny świetlnej polega na zdefiniowaniu schematu załączania pojedyńczych opraw, lub całych grup zależnie od sytuacji i żądanego poziomu natężenia oświetlenia. Poziom natężenia możemy regulować w zakresie 256 poziomów wg zależności poniżej.

wzorpomiarnatezenia

Wzór 1. Poziom natężenia oświetlenia, gdzie XXXXXXXX- 8 bitowy adres poziomu natężenia światła

 

Istnieje całkowita dowolność w łączeniu poszczególnych stateczników w grupy, załączanych za pomocą dodatkowego przełącznika bądź adresu wywołanego w interfejsie zainstalowanym na komputerze.

schemat dali

Rys. 1. Przykładowe podłączenie pojedyńczej oprawy do magistrali DALI

 

Opisane cechy układu sterowania DALI pozwalają stwierdzić, że jest to system przeznaczony głównie do współpracy z oświetleniem w biurach, bądź małych pomieszczeniach, gdzie przewidziany jest montaż co najwyżej 64 punktów oświetleniowych. Co zrobić w przypadku, kiedy chcemy użyć większej ilości opraw? Możliwe jest sprzęgnięcie systemu DALI z magistralą LON, która pozwala podzielić projektowany układ na strefy, każda z nich może zawierać maksymalnie 64 oprawy. Komunikację pomiędzy poszczególnymi strefami umożliwia sieć LONWork oraz system bramek (GateWay) sprzęgniętych poprzez router z komputerem sterującym. Poprzez jednostkę centralną jesteśmy w stanie zadeklarować żądany poziom natężenia oświetlenia. Za regulację do odpowiedniej wartości odpowiedzialne są czujniki światła znajdujące się w każdej strefie, oraz sterowniki LON. Przykładowy schemat połączenia w 3 strefy, za pomocą magistrali LON i systemu DALI przedstawia rysunek poniżej.

 

schemat sterowania dali

Rys. 2. Schemat podłączenia 3 grup oświetlenia za pomocą systemu DALI i LON

 

Podsumowanie

 

Protokół cyfrowego adresowania (DALI) jest nowoczesnym sposobem sterowania oświetleniem. Przy współpracy z dedykowanymi urządzeniami staje się idealny do zastosowania w instalacjach inteligentnych we wszelkiego rodzaju budynkach. Budowa, cechy i możliwości przywodzą na myśl, że jest to system uniwersalny, o bardzo dużym potencjale do rozbudowy i przeznaczony do współpracy z każdym rodzajem oświetlenia, co powoduje że coraz więcej firm sięga po rozwiązania z tej dziedziny.


Opracowanie www.lednews.pl 

 

Źródło:  

     
 1. www.osram.com/ - strona internetowa producenta oświetlenia OSRAM.

 2. www.dali-ag.org/ - oficjalna strona internetowa producentów DALI.

 3. STMicroelectronics: Building Automation. Elektronika praktyczna 11/2004.

 4. XIV Seminarium ZASTOSOWANIE KOMPUTERÓW W NAUCE I TECHNICE ODDZIAŁ GDAŃSKI PTETiS- Inteligentne sterowanie oświetleniem w budynkach przemysłowych, Wojciech Władziński.

 5. Rysunki i wzory (odnośniki do literatury): Rys.1. [3], Rys.2.[4], Wzór.1.[4].

   

 

 

 

 

Strategie sterowania oświetleniem

 

Instalacje oświetlenia, mają za zadanie zapewnić odpowiednie parametry świetlne powierzchniom użytkowym. Poprawne działanie i wykonanie takiej instalacji nie ogranicza się jedynie do doboru źródeł światła i opraw oświetleniowych. Zależnie od tego jaki efekt chcemy uzyskać, bądź jak chcemy wpłynąć na pracowników, możemy zadbać o odpowiednie sterowanie parametrami świetlnymi oszczędzając przy tym energię elektryczną oraz poprawiając komfort pracy.

 

shaddow main 

 

sterowanie obecnosc

 

Sterowanie oświetleniem w oparciu o obecność użytkowników (occupancy-based control) – oprawy załączane są w przypadku użytkowania danej powierzchni. Rozwiązanie to jest niezależne od interwałów czasowych i rutynowych załączeń w ciągu dnia.

 

 

 

 

 

 

sterowanie brak obecnosci

 

Sterowanie oświetleniem w oparciu o obecność użytkowników (vacancy-based control)- oprawy wyłączane są w przypadku gdy w pomieszczenie lub dana powierzchnia zostanie opuszczona przez pracowników. Rozwiązanie to jest niezależne od interwałów czasowych i rutynowych załączeń w ciągu dnia.

 

 

 

 

 

 

sterowanie interwały czasowe

 

 

Sterowanie oświetleniem wg. ram czasowych (scheduled control) - załączanie/wyłączanie opraw i źródeł światła odbywa się w oparciu o ustalone interwały czasowe.

 

 

 

 

 

 

sterowanie sciemnianie

 

Przyciemnianie oświetlenia (dimming) - poziom natężenia światła jest regulowany oraz dopasowywany indywidualnie do wymaganych wartości parametrów dla poszczególnych pomieszczeń.

 

 

 

 

 

 

 

sterowanie wykorzystanie swiatla dziennego

 

Przyciemnianie oświetlenia w oparciu o poziom natężenia światła dziennego (daylight harvesting)- oświetlenie elektryczne staje się dopełnieniem naturalnego światła. Poziom oświetlenia w każdym pomieszczeniu, regulowany jest za pomocą czujników do odpowiedniej wartości, uzupełniając wpadającą ilość światła dziennego, oświetleniem sztucznym.

 

 

 

 

 

 

shaddow main 

 

Potencjał oszczędności energii elektrycznej przy zastosowaniu sterownia oświetleniem.

 

Pokój biurowy:

      
 • Czujnik ruchu: 38 %

 • Ręczne ściemnianie światła: 6-9 %

 • Regulacja natężenia oświetlenia w oparciu o obecność światła dziennego : 50%

 

oswietlenie open space

 

Biuro typu open space:

       
 • Czujniki ruchu: 35 %

 • Indywidualna regulacja natężenia światła: 11 %

 • Regulacja natężenia oświetlenia w oparciu o obecność światła dziennego : 40%

 

 

Isotera– Bezstykowe zasilanie LED 

isotera main

System Isotera oparty jest na technologii „Bezstykowego Zasilania”, która usuwa potrzebę stosowania poszczególnych układów sterujących i sprawia, że podłączenie urządzeń LED jest tak łatwe, jak przypinanie klamerek na sznurze na bieliznę.

 

System zapewnia całkowicie odmienne podejście do konfiguracji i instalacji oświetlenia LED, w porównaniu do tradycyjnych instalacji zasilających moduły LED.

 

Prostota w połączeniu z zastosowaniem systemu iPower sprawia, że instalacja urządzeń LED jest prosta, szybka i ekonomiczna. Przeniesienie zasilania bezstykowego z iBus do iClip eliminuje cięcie i ściąganie izolacji z przewodu lub wykorzystywania modularnego okablowania… jest to tak proste jak 1,2,3…

Opatentowany system Isotera dostarcza całkowity szkielet dla inteligentnego oświetlenia LED, zapewniając zasilanie i sterowanie dla dużej liczby urządzeń LED.

Zastępuje on tradycyjne sterowniki LED (najsłabsze ogniwo), jak również modułowe okablowanie (drogie ogniwo), co czyni to bardziej niezawodnym i tańszym systemem instalacyjnym. Ze względu na brak potrzeby korzystania ze zintegrowanych sterowników i modułowego wydłużania przewodów, system ten jest uniwersalny i opłacalny.

 

 

 

 shaddow main

 


iHub

isotera ihub

iHub jest sercem systemu Isotera i zapewnia scentralizowaną konwersję zasilania dla dużej liczby sprzętu oświetleniowego LED. iHub generuje zasilanie na prąd stały, które jest rozprowadzane przez pojedynczy kabel dwuparowy nazywany iBus. iHub łączy w sobie bardzo wysoką wydajność z najwyższą niezawodnością i trwałością.

Okablowanie w iHub jest wykonywane szybko i bezpiecznie za pomocą blokowania złączy wejściowych i wyjściowych. Zasilanie sieciowe zatrzymuje się w porcie wejściowym iHub. Reszta sieci działa na ultra bezpiecznym prądzie stałym dodatkowo wzmocnionym przez inteligentny monitoring błędu iHub i funkcję odpowiedzi. iHub może być zamontowany z dala od urządzeń LED w łatwo dostępnym miejscu.

 

 

 shaddow main


 

iBus

isotera ibus

iBus jest podwójnie izolowanym kablem dwuparowym przenoszącym moc z iHub do wielu urządzeń LED. Wychodzi z wstępnie zamontowanej wtyczki, która pasuje do gniazdka wyjściowego na iHub.

Złącze IDC wyposażone jest w przewód iBus, który jest przyłączony do końca kabla, gdy jest on cięty na odpowiednią długość. Brak zacisków śrubowych i zacisków łączeniowych.

 

shaddow main 

 

iClip

isotera iclip

iClip jest inteligentnym złączem, które przekazuje moc z iBus do urządzeń LED na zasadzie indukcji. Jest ono podłączone do iBus i czerpie z niego energię, stąd odniesienie do bezstykowego zasilania lub sprzężenia indukcyjnego. iClip przetwarza energię na prąd stały dostosowany na wymagań urządzenia LED.

 shaddow main

 

iEscape

isotera iescape
iEscape jest uniwersalną jednostka zasilania awaryjnego LED dla oświetlenia LED zasilanego bezstykowo.

iEspace działa w połączeniu z urządzeniami LED o różnych standardach i przemienia je w samowystarczalne urządzenia awaryjne.

 

schemat instalacyjny

 

 shaddow main


Cechy systemu:

 

 

Szybsza instalacja

   
 • Nie wymaga użycia żadnych narzędzi

 • Brak zacisków śrubowych

 • Pojedynczy kabel zasilający

 

 

 

 

Elastyczny i zdolny do rekonfiguracji system

   
 • Bezstykowe przesyłanie energii

 • iBus przewód jest łatwy w przedłużaniu

 • Dowolna kombinacja urządzeń LED może działać na tym samym iBus.

 • Działa z urządzeniami oświetleniowymi LED wszystkich marek

 • Zmiany projektowe mogę być wykonane niezwłocznie

 • Okablowanie sterujące jest niezależne od sieci elektrycznej

 • Moduł Zasilania Awaryjnego nadaje się do wszystkich urządzeń LED

 

 

Ultra bezpieczna instalacja i obsługa

  
 • Pojedynczy podwójnie izolowany przewód bez złączy

 • Brak napięcia zasilającego urządzenia

 

 

Bardzo trwałe i niezawodne

  

 

 • Najsłabsze ogniwo (sterownik LED) zostało wyeliminowane

 

 • Wszystkie elementy systemu działają w zamkniętym i dobrze chronionym środowisku za Power Hub (koncentratorem zasilania).
 • Mniej komponentów i złączy w systemie

 

 Na podstawie isotera.com

 

Kontroler Pharos TPC

 

Kontroler Pharos TPC (Touch Panel Controller) jest kolejnym przedstawicielem rodziny samodzielnych sterowników oświetlenia. Montowany na ścianie, o płaskim profilu i ciekawym designie, steruje oświetleniem w standardzie DMX. Konstrukcja kontrolera wykorzystuje tą samą technologię co sterownik Pharos LPC (Lighting Playback Controller).

Programowanie wyświetlacza odbywa się za pomocą interfesju Pharos Designer, a poszczególne obszary świetlne są przedstawione jako kolejne strony w programie. Ustawiony i spersonalizowany interfejs kontrolera wgrywany jest do kontrolera TPC za pomocą dostępnej aplikacji.

 

Sterownik TPC posiada 512 kanałów, dzięki którym możliwa staje się obsługa wielu protokołów oświetlenia eDMX. Główną cechą tego rozwiązania jest praca w dwóch trybach. Po pierwsze, TPC może pracować jako niezależny kontroler, gdzie kontrola efektów świetlnych definiowana jest przez użytkownika, za pomocą dotykowego ekranu, lub na podstawie linii czasowej i wewnętrznego zintegrowanego zegara astronomicznego. Drugim trybem pracy jest połączenie kilku sterowników TPC z urządzeniami LPC, AVC i urządzeniami zdalnego sterowania, w celu stworzenia sieci sterującej kilkoma obszarami świetlnymi.

shaddow main

 

 

 Pharos

Podobnie do urządzeń z serii LPC, kontroler TPC posiada wbudowany serwer sieciowy, który jest w pełni kompatybilny z Pharos Installation Manager i Pharos Dynamic Media Manager, co zapewnia kompleksową możliwość zdalnego sterowania układem.

 

Kontroler montowany jest na ścianie. Dzięki pokryciu ramki magnetyczną powłoką, montaż jest bardzo wygodny, a profil samego urządzenia jest maksymalnie płaski. Dotykowy wyświetlacz TPC, to nowej technologii pojemnościowy ekran, dlatego do interakcji z urządzeniem wystarczy minimalny nacisk. Pharos jest urządzeniem wykonanym w oparciu o PoE (Power over Ethernet), dlatego do zasilania wykorzystujemy jeden przewód Ethernetowy.

 

TPC wyposażony jest w inteligentny czujnik podczerwieni, służący do zdalnego sterowania, a zdefiniowanie funkcji wykonywanych przez IR, odbywa się poprzez ekran dotykowy. Protokoły, z którymi współpracuje TPC to:

 pharos-tpc

         
 • Art-Net II,

 • Philips Color Kinetics KiNet,

 • Pathport,

 • sACN.

 

 

 

 

Parametry techniczne:

          
 • Specjalnie zaprojektowany system mikroprocesorowy, przeznaczony do zarządzania oświetleniem w aplikacjach strukturalnych i rozrywkowych,

 • W pełni konfigurowalny ekran typu pojemnościowego

 • Wbudowany czujnik otoczenia, reagujący na natężenie światła dziennego, ściemniający oprawy automatycznie i dostosowujący jasność ekranu do jasności otoczenia,

 • Zasilanie urządzenia następuje poprzez kabel Ethernet

 • Wewnętrzny zintegrowany zegar pracuje nawet w przypadku wyłączenia urządzenia spod napięcia,

 • Ekran dotykowy z możliwością pełnego zaprogramowania i wyposażenia w wirtualne klawisze, według preferencji i zapotrzebowań klienta,

 • Programowanie i konfiguracja za pomocą oprogramowania Pharos Designer,

 • Zarządzanie efektami świetlnymi poprzez ustawienia zegara astronomicznego, złącza Ethernet, port IR (podczerwień) lub poprzez ekran dotykowy,

 • Możliwość rozbudowania pamięci poprzez gniazdo kart SD,

 

 Pharos

 

 

Sterowanie oświetleniem - Podstawy

 

Sterowanie oświetleniem umożliwia nie tylko dopasowanie oświetlani do wymagań wizualnych, ale także pozwala kształtować i interpretować architekturę. Sceny świetlne łatwo skonfigurować za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Dodatkowo, mogą być one przywołane dzięki interfejsowi. Włączenie jasnych kolorów i wymiaru czasowego otwiera przestrzeń dla oświetlenia scenograficznego z efektami dynamicznymi. Systemy sterowania oświetleniem z czujnikami lub programami czasowymi pomagają również dostosować zużycie energii w pokoju do jej faktycznego wykorzystania i tym samym zoptymalizować wydajność ekonomiczną systemu oświetleniowego.

Atmosfera w pomieszczeniu może być zmieniana dzięki kontrolowaniu pewnych zmiennych. Obejmują one podstawowe funkcje, takie jak przełączanie obwodów poprzez automatyczne, czasowe progresje kolorów. Programowanie scen świetlnych polega na tym, że ustawienia są zapisywane, ale mogą być zmieniane i dostosowywane do zmieniających się warunków.

 

 shaddow main

 

Funkcje

Przełączanie i ściemnianie zalicza się do dwóch podstawowych funkcji systemu sterowania oświetleniem, które mogą być zastosowane do stworzenia różnych sytuacji oświetleniowych. Oprawy oświetleniowe ze zmiennymi kolorami światła posiadają również tryb ustawiania kolorów. Funkcje, takie jak płynne przechodzenie z jednego sygnału do drugiego i dynamiczna progresja kolorów są kluczowe dla dynamicznych projektów oświetleniowych. Zmiany oświetleniowe mogą być automatycznie inicjowane i regulowane za pomocą sterowników czasu i czujników.

 

shaddow main
 

Systemy sterowania

Budynki coraz częściej korzystają z systemów automatycznej kontroli. Oświetlenie jest tylko jednym z komponentów. Działanie urządzeń ekranu słonecznego, klimatyzacji i systemów bezpieczeństwa są pozostałymi składnikami. Specjalne systemy kontroli oświetlenia mają tę zaletę, że mogą być one przeznaczone do spełniania wymagań w projektowaniu oświetlenia oraz są mniej skomplikowany niż bardziej rozbudowane systemu sterowania budynkiem.

System kontroli oświetlenia przełącza i przygasza oprawy, ustawia sceny świetlne i zarządza nimi w czasie i przestrzeni. Decyzja o wyborze konkretnego systemu zależy od wielkości systemu oświetleniowego, wymagań odnoszących się do możliwości kontroli, łatwości obsługi i względów ekonomicznych. Systemy cyfrowe umożliwiające oprawą indywidualne skierowanie zapewniają dużą elastyczność. Do ich przyjaznych dla użytkownika funkcji można zaliczyć łatwe oprogramowanie i obsługę wraz z prostym procesem instalacyjnym. Systemy kontroli oświetlenia mogą być zintegrowane w postaci podsystemu w systemie zarządzania budynkiem.

     -  1V-10V       

-  DALI

-  DMX

-  KNX

-  LON

 

 shaddow main 

Systemy sterowania oświetleniem

            DALI logo                       dmx512-sterowanie                     oswietlenie biura

 

 

 

 

 

Sterowanie oświetleniem DALI.

Więcej 

 

Sterowanie oświetleniem DMX512

Więcej

 

Sterowanie oświetleniem Lonworks

Więcej

 

 

 

 

 

sterowanie0-10v

 

sterowanie KNX

 

 

Sterowanie oświetleniem 0-10V.

Więcej 

 

Sterowanie oświetleniem KNX

Więcej

 

 

 

 

shaddow main 


Programowanie oświetlenia

Systemy oświetleniowe mogą być zaprogramowane za pomocą oprogramowania w celu zapewnienia dużej elastyczności i umożliwienia dostosowania oświetlenia do indywidualnych potrzeb. Jest to spowodowane złożonymi systemami oświetlenia składającymi się z czujników i interfejsów, które często wymagają profesjonalnej instalacji i konserwacji. Użytkownicy chcą mieć możliwość przeprowadzanie prostej, powtarzającej się operacji, która umożliwi im samym na wprowadzanie zmian. Niestandardowe systemu mogą być bardzo skomplikowane, aby w odpowiedni sposób zaspokoić szczególne wymagania dla budynków. Jednakże, problemu lub zmiany mogą wymagać wsparcia profesjonalnego programisty. Dlatego też, standaryzowane systemu oświetleniowe umożliwiające zmianę pewnym parametrów są łatwiejsze w obsłudze i umożliwiają projektantom oświetlenia i użytkownikom wprowadzanie niezbędnych zmian. Decyzja dotycząca rodzaju systemu sterowania oświetleniem i oprogramowania zależy od aspektów technicznych, takich jak wielkość systemu oświetlenia, jego integracji z technologią audio-wizualną (AV) lub systemami kontroli budynku oraz złożoności instalacji. Dalszymi kryteriami do rozważenia przez użytkownika są ergonomia, elastyczność i konserwacja. Prosty proces instalacyjny, szybkie zaznajomienie z systemem oraz łatwe w użyciu oprogramowanie pomagać w jego ustawieniu i obsłudze.

 

 shaddow main

 


Urządzenia

Systemy kontroli oświetlenia składają się z różnych komponentów: czujników rejestrujących zmiany w otoczeniu, czy paneli sterujących umożliwiających wywołanie scen świetlnych lub zaprogramowanie nowych parametrów oświetleniowych. Urządzenia wyjściowe przekładają sygnały obwodów sterujących na działania. Podłączenie do komputera umożliwia łatwą obsługę systemu sterowania oświetleniem za pomocą oprogramowania, a bramki ułatwiają połączenie różnych systemów sterowania.

 

Czujniki

philips-luxsense Zdjęcie Philips Luxsense

Czujniki są urządzeniami pomiarowymi, które rejestrują warunki otoczenia, takie jak jasność, czy ruch. Oświetlenie jest regulowane, po tym jak system sterowania oświetleniem otrzymuje impuls albo wartość wyższą lub niższą od określonego poziomu.

 

Czujnik oświetlenia

Czujnik światła monitoruje poziomy światła i umożliwia automatyczne sterowanie scenami świetlnymi w zależności od dostępności światła dziennego. Stosowanie systemu oświetlenia w połączeniu ze zmieniającymi się poziomami światła dziennego w pomieszczeniu zapewnia kontrolowane natężenie oświetlenia, które jest wymagane, na przykład, w celu utrzymania minimalnej wartości światła w miejscach pracy lub zmniejszenia narażenia napromieniowaniem ekspozycji w muzeach. Czujnik światła dziennego na dachu (czujnik zewnętrzny) mierzy natężenie oświetlenia światła dziennego i kontroluje oświetlenie wewnątrz budynku / pomieszczenia. Jeżeli czujnik światła znajduje się w pokoju (czujnik wewnętrzny), mierzy on całkowite natężenie oświetlenia wpadającego światła dziennego i oświetlenie w pomieszczeniu w celu kontrolowania poziomem oświetlenia w zależności od światła dziennego. Pierwszy proces określany jest, jako proces sterowania w pętli otwartej, a drugi, jako proces sterowania w pętli zamkniętej. W połączeniu ze sterowaniem scenami, sceny świetlne mogą być kontrolowane w zależności od światła dziennego, na przykład, przez używanie czujnika zmierzchowego. W ten sam sposób można korzystać z czujnika kontroli w celu sterowania sprzętem solarnym.

 

Czujnik ruchu

Czujniki ruchu rejestrują ruch w pokoju i mogą być używane, na przykład, w pustych biurach do automatycznego przyciemniania lub wyłączenia światła w celu oszczędzania energii. W muzeach, oświetlenie wrażliwych eksponatów może być zmniejszone podczas braku odwiedzających. Czujniki ruchu zainstalowane na zewnątrz mogą zmniejszyć zużycie prądy w nocy dzięki temu, że oświetlenie jest włączane tylko wtedy i wyłącznie tam, gdzie istnieje taka potrzeba. Progi przełączania muszą być ustawione odpowiednio do danej sytuacji.

 

Panele sterowania

Proste aplikacje opierają się wyłącznie na włączniku przyciskowym w celu obsługi systemu sterowania oświetleniem. Panele sterowania z wyświetlaczami rekomendowane są dla zaawansowanych zastosowań i może być również stosowane do programowania systemów oświetleniowych. Urządzenie zdalnego sterowania umożliwia przywołanie scen świetlnych z dowolnego miejsca w pomieszczeniu.

 

 shaddow main

 

Urządzenia wyjściowe

 

Przekaźnik

Przekaźnik jest przełącznikiem, które jest aktywowany przez prąd elektryczny. Podczas eksploatacji lamp metalohalogenkowych, należy uwzględnić przez ponownym zapaleniem kilkuminutowy rozruch i dłuższą fazę schładzania.

Ściemniacz

Ściemniacz służy do nieskończenie zmiennej regulacji wyjścia ze źródła światła. W lampach żarowych występuje kontrola zbocza narastającego. Niskonapięciowe lampy halogenowe z transformatorem elektronicznym przyciemniane są przy użyciu technologii opadającego zbocza. Radiatory cieplne, takie jak lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym, są łatwe do przyciemnienia. Lampy fluorescencyjne wymagają specjalnego urządzenia sterującego, podczas gdy kompaktowe lampy fluorescencyjne potrzebują specjalnych elektronicznych urządzeń sterujących. Konwencjonalnych lamp fluorescencyjnych nie da się przyciemnić. Diody LED można łatwo przyciemnić za pomocą odpowiedniego urządzenia sterującego. W technologii analogowej 1V-10V, ściemnianie jest możliwe przy użyciu specjalnego elektronicznego urządzenia sterującego z wejściem napięcia sterującego 1V-10V i potencjometrem lub systemem kontroli dostarczającym napięcie sterujące 1V-10V. Ściemniacze są często instalowane w szafach sterowniczych. Linie sterujące są stale podłączone do opraw oświetleniowych lub grup opraw. Z drugiej strony, protokół sterowania cyfrowego DALI pozwala na indywidualną regulację ściemnianych elektronicznych urządzeń sterujących dla wszystkich podłączonych opraw.


Kontroler

Kontrolery są urządzeniami elektronicznymi przeznaczonymi do procesu kontroli. System sterowania oświetleniem, taki jak system DALI zapisuje sceny świetlne i steruje oprawami oświetleniowymi. Ilość danych używanych do przechowywania ustawień jest ograniczona pojemnością pamięci kontrolera. Użytkownik steruje kontrolerem za pomocą oprogramowania lub panelu sterowania. Przewód sterujący nawiązuje połączenie z oprawami i przesyła sygnału do urządzenia sterującego. W systemie LON, moduły D/A używane są do zapisywania i przywoływania scen świetlnych. Jako urządzenie wyjściowe, pozwalają one na podłączenie zewnętrznych ściemniaczy lub bezpośrednią kontrolę ściemnianych elektronicznych urządzeń sterujących lub transformatorów.


Interfejsy

Interfejsy lub „Bramki” umożliwiają wymianę sygnałów i danych między różnymi sieciami danych lub magistralami. W przypadku, gdy kilka systemów kontrolnych jest wykorzystywanych w budynku, dane powinny być przekazywane pomiędzy tymi systemami. System sterowania oświetleniem mogą być zintegrowanie w postaci podsystemów w systemie zarządzania budynkiem za pomocą bramki. W ten sam sposób, bramki może być używane, na przykład, dla systemu sterowania oświetleniem DALI do aktywacji kontrolerów 1V-10V dla sprzętu osłaniającego przed działaniem słońca.

 

 

Podkategorie

Joomla SEF URLs by Artio

Partnerzy

Banner po prawejDołącz do nas

icon-facebook  icon-in  icon-twitter  icon-youtube

Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij