Zaloguj się | Zarejestruj się
 

 

Gdzie obowiązkowo należy zamontować oświetlenie ewakuacyjne?


Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, oświetlenie ewakuacyjne musi być zainstalowane we wszystkich budynkach użyteczności publicznej, budynkach zamieszkania zbiorowego, a także budynkach magazynowych i produkcyjnych. Oprócz tego oświetlenie to musi spełnić wymagania określone przez Polskie Normy.

oswietlenie ewakuacyjne

Oświetlenie ewakuacyjne – co to jest?


Oświetlenie ewakuacyjne stanowi część oświetlenia awaryjnego, a jego celem jest umożliwienie osobom przebywającym w budynku objętym zagrożeniem bezpieczne i szybkie jego opuszczenie. Ponadto jest ono zaliczane do urządzeń przeciwpożarowych, dlatego jego wykonanie musi być zgodne z projektem odpowiadającym przepisom ochrony przeciwpożarowej i zatwierdzone przez rzeczoznawcę. Warunkiem dopuszczającym oświetlenie ewakuacyjne do użytkowania jest jego prawidłowe działanie, które potwierdzą badania i próby na nim przeprowadzone.


W jakich budynkach konieczne jest oświetlenie ewakuacyjne?


Oświetlenie ewakuacyjne musi być zainstalowane we wszystkich budynkach, w jakich zanik zasilania spowodowany awarią może spowodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi. Jego zastosowanie jest więc konieczne w salach kin, teatrów i innych obiektów widowiskowych, a także w czytelniach, pomieszczeniach konferencyjnych, wystawowych i salach sportowych przeznaczonych dla ponad 200 osób, a także w garażach o powierzchni netto przekraczającej 1000mkw oświetlonych tylko oświetleniem sztucznym. Oświetlenie awaryjne wymagane jest także w pomieszczeniach budynków użyteczności publicznej, których powierzchnia netto przekracza 2000mkw; w budynkach zamieszkania zbiorowego, a także obiektach produkcyjnych i magazynach.


Umiejscowienie oświetlenia ewakuacyjnego


Oświetlenie ewakuacyjne ma zapewnić sprawne i bezpieczne opuszczenie budynku objętego pożarem, czy innym zagrożeniem, dlatego musi zostać odpowiednio rozmieszczone. Warto przy tym wspomnieć, że w sytuacji, kiedy nagle zapada ciemność, a dodatkowo dym ogranicza widoczność, nietrudno o wybuch paniki. Odpowiednio umiejscowione i dobrze widoczne oświetlenie ewakuacyjne zmniejsza ryzyko takiego zagrożenia. Powinno ono być zamontowane na drogach ewakuacyjnych z pomieszczeń, o których mowa była wyżej, i w budynkach, gdzie przebywać mogą osoby o ograniczonej zdolności poruszania się. Ponieważ elementy oświetlenia ewakuacyjnego mają za zadanie zapobiegać panice i usprawnić opuszczenie budynku, należy montować je w miejscach widocznych i zapewniających bezpieczeństwo – oprawy kierunkowe powinny więc być instalowane przy wyjściach z pomieszczeń czy rozwidleniu korytarzy, zaś awaryjne – na schodach, a także w miejscach gdzie następuje zawężenie korytarza, obniżenie sufitu lub podłogi.


Oświetlenie awaryjne, jak np. oprawy kierunkowe
Awex obecnie dostępne jest w wielu wzorach, dzięki czemu można wybrać projekt najpełniej odpowiadający charakterowi wnętrza. Niezależnie więc od tego czy planujemy montaż takiego oświetlenia w fabryce, magazynie, czy też w teatrze lub kinie, z pewnością znajdziemy produkt dobrze komponujący się z całością.

 

Wymiana około 20% gdańskich opraw oświetleniowych. Zmiana technologii oświetlenia z sodowej na LED-ową. Koszt całego przedsięwzięcia - 5,1 miliona złotych. Termin zakończenia prac – ostatni dzień czerwca. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku wyłonił wykonawcę modernizacji oświetlenia gdańskich ulic. Jeśli nie będzie odwołań i postępowanie zakończy się w przyszłym tygodniu podpisaniem umowy - prace modernizacyjne ruszą w ciągu najbliższych kilkunastu dni.

 

Do programu zakwalifikowano kilkadziesiąt gdańskich ulic, między innymi całą al. Armii Krajowej, leśny odcinek ul. Słowackiego, ul. Elbląską, Spacerową czy most wantowy na Trasie Sucharskiego i al. Grunwaldzką wokół Galerii Bałtyckiej. Wszędzie tam oprawy oświetleniowe zostaną wymienione z opraw sodowych na energooszczędne, LED-owe oprawy wyposażone dodatkowo w inteligentny system sterowania oświetleniem.

 

Modernizacja gdańskiego oświetlenia odbędzie się w ramach programu ‘SOWA – energooszczędne oświetlenie uliczne’. 45% wartości prac stanowić będzie dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Resztę dołoży miasto Gdańsk.

 

Łącznie wymienione zostaną 3.932 oprawy, koszt przedsięwzięcia to 5 milionów 100 tysięcy – informuje zastępca prezydenta Gdańska, Piotr Grzelak. - Wstępne – (ubiegłoroczne) plany tej modernizacji zakładały inną technologię wykonania prac. Jednak już parę miesięcy od powzięcia planów wymiany oświetlenia, okazało się, że postęp technologiczny w tej dziedzinie jest tak duży, że bardziej opłacalna w dłuższym okresie czasu będzie wymiana opraw sodowych na bardziej energooszczędne, LED-owe. I takie właśnie oświetlenie zaczniemy niedługo montować w ramach prac modernizacyjnych. Idziemy też dalej, od teraz wszystkie nowo stawiane w Gdańsku latarnie będą miały już oprawy LED-owe – dodaje Grzelak.

 

Wszystkie przeznaczone do wymiany oprawy są sprawne technicznie, jednak są już mocno zużyte – montowane były w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX wieku – wyjaśnia dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, Mieczysław Kotłowski. - Dzięki modernizacji obniżona zostanie również energochłonność zamontowanych punktów świetlnych, co zmniejszy zużycie energii elektrycznej o nawet 600 tysięcy złotych rocznie – dodaje Kotłowski.

 

Zmodernizowane latarnie włączone zostaną do działającego w Gdańsku komputerowego systemu monitoringu i sterowania oświetleniem. System umożliwia zarządzanie oświetleniem przez internet, bez potrzeby kontrolowania przez pracowników słupów oświetleniowych w terenie.

 

Dzięki systemowi specjalnych nadajników można nie tylko zdalnie włączać oświetlenie w mieście (dotychczas oprawy oświetleniowe uruchamiane były czujką zmierzchową), ale także otrzymywać wprost do komputera informacje o stanie sieci oświetleniowej (awarii obwodów, bieżącym poborze mocy itp.). Umożliwia to natychmiastowe reagowanie na ewentualne awarie. Do systemu przyłączane są obligatoryjnie wszystkie nowo budowane latarnie, a w ciągu najbliższych 2 lat – włączone zostaną też do niego wszystkie pozostałe słupy.

 

Modernizacja oświetlenia wykorzystywać będzie także systemem sterowania i monitoringu CPA net dostarczany przez firm Rabbit z Wrocławia. Zamontowany system CPAnet umożliwi m.in. zdalne zarządzanie infrastrukturą oświetleniową i natychmiastową informację o sytuacjach alarmowych mających miejsce na sieci oświetleniowej.

 

 

rabbit cpa net

System CPA net firmy Rabbit

 

 

 

Gdansk.pl

 

 

 

 

Jaki jest klient 21. wieku? Czy multi-utility jest strategią na nowe czasy? Pytania, na które musi sobie odpowiedzieć wiele menadżerów z sektora energetyki będą stanowić sedno rozmów polskich i zagranicznych ekspertów zaproszonych do dyskusji w ramach Międzynarodowego Kongresu Naukowo–Przemysłowego ENERGIA.21 „Innowacyjne przedsiębiorstwo energetyczne”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 26-27 maja w Poznaniu podczas targów Expopower.

 

Branża energetyczna zmienia się na naszych oczach. Co stanowiło wczoraj aksjomat skuteczności działań, dziś już może się nie sprawdzić. Energetyka szuka nowych dróg rozwoju, by wpisać się w nowoczesny paradygmat innowacyjnej gospodarki. Jakie wyzwania i jakie możliwości będą generować zmiany w sektorze energetyki – tego będzie można się dowiedzieć podczas dwudniowego kongresu Energia.21, który odbędzie się w ramach majowych targów Expopower.

 

Quo vadis energetyko?

 

Multienergetyka, innowacyjne przedsiębiorstwo energetyczne, I-utility czy konsument 21 wieku - to jedne z wielu tematów, jakie zostaną poruszone podczas debat 26 i 27 maja w Poznaniu. Prelegentami poszczególnych paneli będą wybitni eksperci z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych.

 

Wspólnie z uczestnikami podejmą oni próbę odpowiedzi na najważniejsze pytania: przed jakimi wyzwaniami staną firmy energetyczne lada dzień? czego będą od nich oczekiwali klienci? jakie światowe trendy wkrótce staną się standardem także w Polsce? wreszcie – jak się na to przygotować i poradzić sobie w nowej sytuacji?

 

Wydarzenie będzie stanowić także inspirację do współpracy nauki i biznesu, która może zaprocentować tworzeniem i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań.

Kongres21 wspierają polskie grupy energetyczne: Enea S.A., Energa S.A., Tauron S.A, PGE S.A., RWE oraz inne przedsiębiorstwa z sektora elektroenergetyki. Wydarzenie odbywać się będzie cyklicznie przy targach Expopower.

 

Organizatorem kongresu Energia.21 jest Polski Komitet Energii Energetycznej oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie. Patronat nad kongresem objął Urząd Regulacji Energetyki.

 

Rejestracja, lista prelegentów oraz program wydarzeń Kongresu Energia.21 na stronach: www.energy21.pl orazwww.expopower.pl

 

Firma Philips ogłosiła w dniu 31/03/2015 sprzedaż 80,1% udziałów w spółce Lumileds konsorcjum, którego liderem jest GO Scale Capita. Wartość transakcji wyniesie 3,3 mld dolarów. Nowa spółka nadal będzie używała nazwy Lumileds.

lumileds logo

 

Dział Lumileds został wydzielony w ramach koncernu Philips w ubiegłym roku. W jego skład weszły fabryki przede wszystkim produkujące diody LED. W sumie Lumileds ma oddziały w 30 krajach i zatrudnia 8,3 tys. pracowników. Koncern ogłosił, że nowym właścicielem spółki będzie fundusz Go Scale Capital ze Stanów Zjednoczonych. Go Scale jest finansowany przez dwa inne fundusze: amerykański Oak Investment Partners i powiązany z chińskim kapitałem GSR Ventures. Sprzedaż Lumileds to początek większej operacji, która przepowiada duże zmiany w koncernie. Jak pisaliśmy w Październiku rynek od dłuższego czasu prognozował sprzedaż części lub całości działu oświetleniowego firmy.  Wygląda na to, że firma Philips konsekwentnie realizuje strategię wychodzenia z mniej rentownych gałęzi biznesu aby skupić się na tych, które przynoszą jej większe zyski, przypomnijmy, że branża oświetleniowa generuje niewielki procent zysku firmy podczas gdy np. branża Healthcare aż 40 procent. Produkcja oświetlenia, ze względu na rewolucję technologiczną, która się tu dokonała w ostatnich latach nie jest już tak rentowna jak kiedyś.

 

Transakcja nie dotyczy fabryk produkujących świetlówki, żarówki czy oprawy oświetleniowe, ale czy sprzedaż Lumileds to nie początek większych zmian przepowiadający sprzedaż całego biznesu oświetleniowego firmy Philips?

 

LEDNEWS.PL

 

 

Wiadomość prasową można znaleźć tutaj

 

Wszystkim którzy odwiedzili nasze stoisko na odbywajacych się w dniach od 25 do 27 Marca w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI, Międzynarodowych Targach Sprzętu Oświetleniowego ŚWIATŁO 2015 serdecznie dziękujemy.

 

DSC 0301

 

Kolejny raz targi Światło potwierdziły swoją pozycję jako lidera branżowych targów oświetleniowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponad 420 Wystawców i blisko 20 tys. odwiedzających w ciągu trzech dni uczestniczyło w kilkunastu konferencjach i szkoleniach z zakresu techniki oświetleniowej oraz architektury a także zaznajomiło się z najnowszymi trendami w branży oświetleniowej i elektotechnicznej. Wszystkim Wystawcom gratulujemy.

 

Kolejne targi już w styczniu 2016 !!!

 

XXIV Międzynarodowe Targi Sprzętu Oświetleniowego SWIATŁO 2015

27-29 stycznia 2016

Warszawskie Centrum EXPO XXI
ul. Prądzyńskiego 12/14
01-222 Warszawa

 

Do zobaczenia także za rok.

Redakcja Lux Magazyn (Grupa LEDnews.pl)

 

DSC 0314

 

DSC 0286

 

DSC 0309

 

DSC 0387

 

Lux Magazyn    Targi Swiatlo 2015 6

 

Lux Magazyn    Targi Swiatlo 2015 7

 

Lux Magazyn    Targi Swiatlo 2015 8

 

 


Lista wystawców targów Światło 2015

 

Wystawca Stoisko Hala
A.H.A. INTERNATIONAL CO., LTD  B29 4
AB /TB ENERGY  C12 1
ABC DATA  E23 4
ACTE  A38 1
ADIRCAMS  A18 4
AKE LIGHTING  E7 3
ALDEX  C6 1
ALEF  D16 1
ALFA SOSNOWSCY  B2 1
ALKAN&JANKOWSKA  B32 1
ALKRI LIGHT  A23 1
ALUMAST  B15 4
ALUMAST  TZ TZ
AMICUS-LEDDEX  C45 1
AMILED  A28 1
ANHUI TECHNOLOGY IMP.&EXP.CO.,LTD.  E31 4
ANHUI YIMIN LIGHTING ELECTRIC CO.,LTD  E35 4
ANLUX  E16 4
APA  C2 4
APANET  C15 4
APJ SIKORA  B17 1
AQUAFORM  A7 1
ART ABAŻUR  C32 1
ART METAL  B12 4
ART. NEON  C43 1
ASTAT  A20 1
ASTE  A20 4
ATM LIGHTING  C2 1
AURAEKO ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO  C41 1
AURORA  B14 1
AVATAR INDUSTRIAL LTD  B31 4
A-Z DECOR  A12 1
BAKS  B4 4
BEIJING BESTPOWER TECHNOLOGY & ENGINEERING  A26 3
BELIMO SIŁOWNIKI  C8 4
BELMA  E5 4
BEMKO  D3 1
BIEL  A4 4
BILION ELECTRIC  D12 3
BOWI  A17 1
BRIGHT KINGDOM OPTRONICS  D17 3
BRITOP  A6 1
BROTHER  C21 4
BROTHERLED COMPANY LIMITED  B27 4
CABICON  C1 4
CECEP LATTICELIGHTING CO., LTD  B30 4
CHANGXING HAIDE ELECTRONIC LIGHT SOURCE TECHNOLOGY  C35 3
CHANGZHOU CHUANGLIAN POWER SUPPLY  E6 3
CHANGZHOU FUXING ELECTRICAL APPLIANCE  A36 4
CHANGZHOU GAORUI ELECTRIC CO., LTD  B25 4
CHANGZHOU TOWNLITE LIGHTING ELECTRIC  B10 3
CHANZHOU J&H IMPORT & EXPORT  A11 3
CHINT  E18 4
CIVILIGHT  B9 1
CIXI CITY SHENGYI LIGHTING ELECTRIC APPLIANCE  C46 4
CIXI CITY THREE-PROOF LIGHTING  E26 3
CIXI EAST GLASS  D16 4
CIXI HUAYU IMPORT & EXPORT  C14 3
CIXI HUIR ELECTRONIC  B21 3
CIXI LEONLUX TECHNOLOGY  C24 3
CIXI LIANSHUN ELECTRICAL APPLIANCE  C48 4
CIXI OCEAN TEADE  B22 3
CIXI SUNSHINE LIGHTING & LAMP  D18 4
CIXI XINGWEI PHOTOELECTRICITY  D25 3
COMEX  B31 1
COMPOLUX  A1 2
CONTRANS TI  D18 1
DALEN-TECH  A21 1
DISANO  B16 4
DONGGUAN DAXIAN LIGHT TECHNOLOGY CO., LTD  C27 4
DUOLLA  B4 1
ECO ENERGIA  C36 1
ECO LITE ELECTRONICS  E13 3
ECOENERGY  E28 4
EFL POLARIS  A11 1
ELEKTRO INFO  A4 2
ELEKTROINSTALATOR  A6 2
ELEKTROMONTAŻ LUBLIN  B5 4
ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW  B20 4
ELEKTROS TAUPYMO SPRENDIMAL/ECO LIGHT  D8 1
ELEKTROTRENDY  E26 4
ELET PLAST  A27 1
ELEX INDUSTRIAL  B24 3
ELKO-BIS  B2 4
ELKTROSYSTEMY  A8 2
ELMARCO  B18 4
ELMARK AUTOMATYKA  B26 1
ELMONTER  C16 4
ELSTEAD LIGHTING  A1 1
ELTRON-KABEL  C7 4
ELUMEN LED LIGHTING SOLUTIONS  E36 3
ELWAT  C7 4
EMIBIG  D28 1
ENCO  B22 4
ERGOM  B24 4
ERKO  C7 4
EUROHANDEL  A19 1
FANTASIA  A15 1
F-ELEKTRO  E16 4
FENGSHENG OPTOELECTRONICS  E44 4
FOSHAN NANHAI YINGTONG LIGHTING  A42 4
FOSHAN YONGCAN LIGHTING  E19 3
FTS LED  C37 1
FURUKAWA  D1 1
FUZHOU POWER ELECTRICAL APPLIANSES CO., LTD  E36 4
FUZHOU SPRING IMP. & EXP.  C26 3
GENERAL CABLE  C9 4
GENERAL LIGHTING ELECTRONIC CO. LTD  C32 4
GI PLAST  C22 1
GL OPTIC  C9 1
GLIMEX  C8 1
GOOMASS LIGHTING  E34 3
GREENLUX  E27 4
GRODNO  A7 2
GRODNO  A1 4
GROMET  E12 4
GRUPA TAR  B37 1
GRUPA TOPEX  C28 4
GUANGDONG BENBON ELECTRICAL  E29 3
GUANGDONG JIJA OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.  D1 4
GUANGJIA ELECTRICAL APPLIANCE FACTORY  B44 4
GUANGZHOU HONGLI OPTO-ELECTRONIC CO., LTD  D9 4
GUANGZHOU LEDWAY LIGHTING TECHNOLOGY co., LTD.  E30 4
GUANGZHOU LINONG LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD.  D2 4
GUANGZHOU POSLEDI LED  D36 3
GUANGZHOU PRE-CREATE  C40 4
GUANGZHOU YOUNGANG OPTOELECTRONICS  C18 3
GUANGZHOU ZHONGHENG OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY  E21 3
GUANGZHOUPRE-CREATE ELECTRONICS TECHNOLOGY  C40 4
HAINING ESL ELECTRICAL LIGHTING APPLIANCE  B37 4
HAINING ESL ELECTRICAL LIGHTING APPLIANCE CO., LTD  C35 4
HAINING FOXSUN LIGHTING  A24 3
HAINING FUTURE LIGHTING CO., LTD  B21 4
HAINING LITAI LIGHTING CO., LTD  D7 4
HAINING LODAN LIGHTING EQUIPMENT CO., LTD  B38 4
HAINING MINGSHUAI LIGHTING TECHNOLOGY  B40 4
HAINING RISHINE LED LIGHTING  D21 3
HAINING TANGMING ELECTRIC LIGHTING CO., LTD  C37 4
HAINING UNIPU LIGHTIN TECHNOLOGY  C41 4
HAINING XIN GUANG YUAN LIGHTING CO., LTD  A22 4
HANGZHOU HPWINNER OPTO CORPORATION  B33 4
HANGZHOU SUNDY LIGHTING ELECTRIC  B27 3
HANVOR LIGHTING CO. LTD.  D6 4
HEIJANG KAIYUAN PHOTOELECTRIC LIGHTING TECHNOLOGY  A1 3
HELVAR OY AB  A38 1
HEP  D2 1
HESHAN GMY LIGHTING & ELECTRICAL  E18 3
HI-LIGHTING OPTOELECTRONICES  E31 3
HIORANGE TECH (SHENZHEN)  A19 3
HOLDBOX  B8 1
HONDEE ELECTRONICS  D30 3
HONG KONG TRADE DEVELOPMENT COUNCIL  D6 1
HSK LEDY  A22 1
HUA TENG ELECTRICAL  E49 4
HUAPAI LIGHTING LIMITED  A17 3
HUBEI DERUN LIGHTING APPLIANCE  B25 3
IDEALLUX  C27 1
ILUMA/ AMC SYSTEM  C30 1
IMPACT  E3 4
INNOTECH INDUSTRIAL COMPANY LIMITED  D10 4
INSTYTUT ELEKTROTECHNIKI  C7 4
INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ  A5 2
INTELIGHT  C21 1
ITALIAN LIGHTING  A1 2
ITEC  B31 1
ITOLED  C47 1
JEAN MUELLER  B3 4
JIANGMEN MOSCOT LIGHT ELECTRONIC TECHNOLOGY  C1 3
JIANGSU BISONG LIGHTING  B20 3
JIANGSU HIGHSTAR BATTERY MANUFACTURING  C12 3
JIANGSU SINRO LIGHTING EQUIPMENT  A28 3
JIANGSU WENRUN OPTOELECTRONIC CO., LTD.  E34 4
JIANGSU YASHIPS LIGHTING GROUP CO., LTD  C31 4
JIAXING HONGERLAI LIGHTING TECHNOLOGY  D32 3
JIAXING OLUX LIGHTING CO., LTD  E39 4
JIAXING SUNYA OPTOELECTRONICS  E22 3
JINLING ELECTRICAL APPLIANCE  D23 3
JISHAN HS - LIGHTING TECHNOLOGY  E32 4
JM ELECTRONICS  D15 3
JM ELEKTRONIK  B6 1
JUPITER  C11 1
JVJ ELECTRONIC TECHNOLOGY  D22 3
KAJA  C20 1
KANDELA  C35 1
KANLUX  B12 1
KEGU POWER ELECTRONICS  D29 3
KEMA POWER ELECTRONICS  B19 3
KLAUKE  C26 4
KONTAKT-SIMON  B7 4
KOPOS ELEKTRO  B13 4
KRISLAMP  D4 1
L&C GLOBAL CORPORATION  B21 1
LAMBESTE  A25 1
LAMKUR  C15 1
LANXI ELECTRIC LIGHT SOURCE  B9 3
LANXI LANYA ILLUMINATION EQUIPMENT  E3 3
LANXI YIBU LIGHTING  A5 3
LARS Poznań  A13 1
LED LABS  C18 1
LED LINE  C14 1
LED PROFILES  B23 1
LED-GLASS  B28 1
LEDLINK OPTICS  B1 3
LED-POL  A24 1
LEMIR  A18 1
LIAONING BAOLIN GROUP ENERGY SAVING TECHNOLOGY  E46 4
LINHAI SIDA LIGHTING  C4 3
LIS POLAND  C31 1
LLC TEKHNOELEKTROPLAST  B19 1
LŁ  C25 1
LTT  C34 1
LUCCA LIGHT CO., LTD  D5 4
LUG LIGHT FACTORY  D20 1
LUMINEX  C17 1
LUMISYS OY/MEKA PRO OY  D12 1
LUX MAGAZYN  A2 2
MARITEX  B24 1
MARMAT  C7 4
MEDIA CREATIONS  D32 1
MERAWEX  B17 4
METAL BERNAT  B10 1
MILLAGRO  A36 1
MINBUD  C7 4
MINGZHU LAMPS FACTORY  D12 4
MPL POWER ELEKTRO  C4 1
NANJING HANDSON  B31 3
NANTONG DONGSHENG LIGHTING SOURCE  A12 3
NANTONG HIGH HOME CO.,LTD  E2 3
NAVE POLSKA  A32 1
NC ART.  B37 1
NINGBO BLUE HAWK TECHNOLOGY  D26 3
NINGBO BOYANG LIGHTING  B26 3
NINGBO CHAOTENTG LIGHTING AND ELECTRONIC LTD  B28 4
NINGBO CIXI IMP. & EXP. CORP.  B19 3
NINGBO COULIN LIGHTING CO.,LTD.  E37 4
NINGBO ENERGYLUX OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY  C13 3
NINGBO EUROPE LIGHTING  B11 3
NINGBO EVERRISING IMPORT AND EXPORT  A3 3
NINGBO EVERSTAR LIGHTING CO.,LTD.  E33 4
NINGBO FAR EAST LIGHTING  C17 3
NINGBO FIERCER LEOPARD ELECTRICAL APPLIANCE  B7 3
NINGBO HAISHU MEYUAN ELECTRIC  C15 3
NINGBO HANLUX LIGHTING  E9 3
NINGBO HOLDWELL LIGHTING  B34 3
NINGBO INTIAL-LIGHTING DEVELOPMENT  B23 3
NINGBO JIAYI IMP.&EXP. CO., LTD  C33 4
NINGBO JINLIDA LAMP DECORATION  B6 3
NINGBO LAITING ELECTRICAL APPLIANCE  D9 3
NINGBO LONGER LIGHTING  C34 3
NINGBO LONGNIS LIGHTING TECHNOLOGY CO.,LTD.  C36 4
NINGBO LONGYUDA IMPORT AND EXPORT  A2 3
NINGBO OE LIGHTING MANUFACTURING  E15 3
NINGBO PINLIANG LIGHTING  C25 3
NINGBO QICHI ILLUMINATION LAMP CO., LTD.  C38 4
NINGBO RJ ELECTRICALS  C11 3
NINGBO SIYING OPTOELECTRONIC LIGHTING SCIENCE & TECHNOLOGY  E16 3
NINGBO SUCCESS ZHENYE LUMINAIRE LIMITED LIABILITES COMPANY  A32 4
NINGBO SUNGER LIGHTING & TECHNOLOGY  A4 3
NINGBO SUNTEC LIGHTING  D13 3
NINGBO VERTAK OUTDOOR LAMP  C29 3
NINGBO VERTAK WORKLIGHT  C31 3
NINGBO WIN-SUN ELECTRICAL LIGHTING  C22 3
NINGBO YINZHOU XINCHENG ELECTRICAL APPLIANCE  D11 3
NINGBO YITO OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY  D15 4
NINGBO ZHENGNING LIGHTING TECHNOLOGY  C10 3
NINGHAI JIAHUA LIGHTING ELECTRIC APPLIANCE  E28 3
NINGHAI TRONTOP OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD  A26 4
NKT CABLES  E1 4
NORLYS  A14 1
NOWALED  B13 1
NOWODWORSKI  B1 1
OBAC  E15 4
ORLICKI  A7 1
ORNO  E24 4
PINCHENG OPTOELECTRONIC INDUSTRIAL CO., LTD  D11 4
PIRC  E4 4
PK INWESTYCJE  D34 1
PLATINET  B22 1
POKÓJ  C7 4
POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA  C28A 1
POLSKA IZBA GOSPODARCZA ELEKTROTECHNIKI  C7 4
PROLIGHT  B20 1
PROMET  C7 4
PTH GROUP  C10 1
QINFENG GLASS WEAR  B18 3
RABBIT  B9 4
RADPOL  C23 4
RISHANG OPTOELECTRONICS  C38 3
RISINGSUN PHOTOELECTRIC HOLDINGS LIMITED  D6 3
ROSA  B8 4
RYNEK ELEKTRYCZNY  A3 2
SAKS-POL  A10 4
SCHNEIDER ELECTRIC  E19 4
SCHREDER POLSKA  A2 4
SEEFY OPTOELECTRONIC  C33 3
SELTEKA  C26 1
SELTRON  E6 4
SENTI  C7 1
SHANDONG KAICH OPTICAL & ELECTRONIC TECHNOLOGY  D20 3
SHANGHAI HOUPAI INDUSTRIAL  C6 3
SHANGHAI NVC LAMPS CO., LTD.  E41 4
SHANGHAI XINDIANSHI ELECTRONIC TECHNOLOGY  E4 3
SHANGHUY HENGDA LIGHTING  C43 4
SHANGYU CITY BEISITE ELECTRONICAL APPLIANCE  E47 4
SHANGYU LEAD ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD  B26 4
SHENSHEN JIJIA LIGHTING  D1 4
SHENZHEN ALLSOURCE TECHNOLOGY  B32 3
SHENZHEN BAOMINGDA SEMI-CONDUCTOR LIGHTING  D24 3
SHENZHEN CK ELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD.  C44 4
SHENZHEN CORE LED  D33 3
SHENZHEN COSUN LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD  C29 4
SHENZHEN DENGHUO ELECTRONIC LIGHTING TECHNOLOGY  E27 3
SHENZHEN DEXONN LIGHTING  E1 3
SHENZHEN HANSEN LIGHTING  C20 3
SHENZHEN HEROIC RICHFUL TECHNOLOGY COMPANY LIMITED  E29 4
SHENZHEN HOLDLED OPTO  C8 3
SHENZHEN HUADIAN LIGHTING  A30 3
SHENZHEN JIEWEI YIDA ELECTRONIC TECHNOLOGY  A38 4
SHENZHEN JINGCHUANGXING TECHNOLOGY  C16 3
SHENZHEN KEHEI LIGHTING TECHNOLOGY  E12 3
SHENZHEN KINGFORD TECHNOLOGY  E24 3
SHENZHEN LED OPTOELECTRONICS  D34 3
SHENZHEN LEDLUZ  B12 3
SHENZHEN LEPOWER OPTO ELECTRONICS CO., LTD  D3 4
SHENZHEN LIGHTINGMAN TECHNOLOGY  E14 3
SHENZHEN LUCKY SOLID STATE LIGHTING CO., LTD  B23 4
SHENZHEN MUSTARD SEED OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY  C27 3
SHENZHEN SIOLUX LIGHTING  B5 3
SHENZHEN SOHEN PHOTOELECTRIC  C30 3
SHENZHEN TENIN LIGHTING  D4 3
SHENZHEN TRUMP LIGHTING TECHNOLOGY  D38 3
SHENZHEN VIVETRON TECHNOLOGY  B4 3
SHENZHEN WENOVA LIGHTING & ELECTRICAL  B16 3
SHENZHEN YULIANG OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY  C39 4
SIGGNA  C33 1
SIGMA  A9 1
SIMET  E14 4
SINTUR  B11 4
SLAVITECH  A6 4
SMART  B18 1
SPECTRA  A5 1
SPOT-LIGHT  A4 1
STOWARZYSZENIE ELKETRYKÓW POLSKICH  E7 4
STOWARZYSZENIE TELETECHNIKÓW POLSKICH XXI  E8 4
STREFA ELEKTROTRENDY  E25 4
STYLISTIC CRISTAL  A29 1
TAIZHOU FENGDENG ELECTRONIC TECHNOLOGY  C3 3
TAIZHOU JIAOJIANG YUXING LAMPS  C7 3
TAYAMA POLSKA  C28 1
TECHNOLIGHT  B16 4
TECOLED  C5 1
TELEMATICS WIRELESS  A38 1
TELKOM-TELMOR  E2 4
TIANLAI INDUSTRY CO., LTD  B32 4
TIANTAI CEEREE LIGHTING  A8 3
TINEN  C10 4
TK LIGHTING  A8 1
TM TECHNOLOGIE  C1 1
TRADE-INFORMATION SERVICE  B23 1
TRAKCJA PRKiI  A8 4
TUGAL  A12 4
VANKE  C13 1
VATRA  D36 1
VERBATIM  C5 1
VIVIEN-PRO  A26 1
VOLTENO  E20 4
W2  C4 4
WENZHOU GESUNG LIGHTING  C2 3
WEST-LIGHTING MANUFACTURING  C25 4
WINSUN IMP.&EXP. GROUP CO., LTD  B36 4
WYSTAWA POKONKURSOWA 
XIAMEN ENSHINE LIGHTING  D5 3
XIAMEN GREENLITE LIGHTING  D10 3
XIAMEN HI-LIGHT LIGHTING CO., LTD.  E38 4
XIAMEN HONTAY PLASTIC INDUSTRIAL  E33 3
XIAMEN KONSHINE ELECTRON  D35 3
XIAMEN LONGING FOR LIGHT IMP. & EXP.  E48 4
XIAMEN MAIQI LIGHTING  E30 3
XIAMEN MAMPE LIGHT SOURCE  A20 3
XIAMEN SINYWON ELECTRONIC  B28 3
XIAMEN SPL LIGHTING  B13 3
XIAMEN XINDECO OPTOELECTRONICS  D8 3
XING YUAN ELECTRONICS  B2 3
XINGAN OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY LLC-JINJIANG  C28 3
YI PU LIGHTING ELECTRONIC  A40 4
YIFENG LIGHTING  B14 3
YUYAO HUAMEI ELECTRICAL  B8 3
YUYAO XINXIA LIGHTING CO., LTD  A28 4
ZAMEL  D5 1
ZEXT  B27 1
ZHEIJANG HUATAI ELECTRONICS  A16 3
ZHEJIANG DAPU ELECTRICAL CO.,LTD.  D4 4
ZHEJIANG EAST ELECTRIC CO., LTD  D14 4
ZHEJIANG HONGYAO LIGHTING ELECTRICAL  D16 3
ZHEJIANG HUASHUO TECHNOLOGY CO., LTD  A24 4
ZHEJIANG MINGYANG LIGHTING TECHNOLOGY CO., LTD  B19 4
ZHEJIANG SHENDU OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY  D2 3
ZHEJIANG SUPERLED OPTOELECTRONIC CO.,LTD.  D8 4
ZHEJIANG WHOLESHINE OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD  C42 4
ZHEJIANG YOLO ELECTRICAL LIGHTING  A13 3
ZHEJIANG ZHENDONG ELECTROLUMINESCENCE  E42 4
ZHONGHSNA HENGLAN HUACHEN LIGHTING FACTORY  A7 3
ZHONGSHAN ALLWAY LIGHTING ELECTRIC  E5 3
ZHONGSHAN DIDU LIGHTING TECHNOLOGY  C23 3
ZHONGSHAN ERMAN LIGHTING  E10 3
ZHONGSHAN GUZHEN CITY LIGHTING FACTORY  B34 4
ZHONGSHAN HEFENG LIGHTING  D19 4
ZHONGSHAN HUAHANG LIGHTING  E11 3
ZHONGSHAN JIAYANG LIGHTING  B29 3
ZHONGSHAN KEYUAN OPTOELECTRONICS  C34 4
ZHONGSHAN KI-FAIR LIGHTING  C32 3
ZHONGSHAN LEIWO PROJECT LIGHTING  D31 3
ZHONGSHAN LIANGPIN LIGHTING AND ELECTRONIC TECHNOLOGY  A18 3
ZHONGSHAN LIANHAO SCIENCE & TECHNOLOGY LIGHTING  E17 3
ZHONGSHAN NEDAR ELECTRONIC  A14 3
ZHONGSHAN NEWRISE IMP. & EXP.  D28 3
ZHONGSHAN OURI OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY  D19 3
ZHONGSHAN SENSUN LIGHTING  A29 3
ZHONGSHAN T-SUN OPTOELECTRONICS  D14 3
ZOLEKTR  A14 4
ZPAS  C6 4
ZUMA LINE  C3 1

 

 

 

Joomla SEF URLs by Artio

Partnerzy

Banner po prawejDołącz do nas

icon-facebook  icon-in  icon-twitter  icon-youtube

Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij