Zaloguj się | Zarejestruj się
 

Centralna bateria: jest to system centralnego zasilania opraw awaryjnych. W przypadku zakłócenia pracy instalacji, uszkodzenia, wyłączenia zasilania i załączenia opraw awaryjnych, jedno centralne źródło napięcia dostarcza odpowiednią moc do zasilenia wszystkich awaryjnych źródeł światłą. Najczęściej stosowane są baterie o napięciu 220V DC, które podczas awarii przełączają zasilanie sieciowe na swoje własne. Centralna bateria jest często stosowana w przypadku zainstalowania w obiekcie oświetlenia awaryjnego, o wymaganym poziomie natężenia światła na kilkudziesięciu luksów (10 % natężenia oświetlenia podstawowego). W przypadku oświetlenia awaryjnego dróg ewakuacyjnych i korytarzy, gdzie wymagane natężenie światła jest na poziomie 1 luksa, o wiele bardziej praktyczne są systemy oświetlenia awaryjnego oparte na oprawach z autonomicznym zasilaniem.

Topologia systemu zasilania centralnego, pozwala na jego podział na kilka bloków. Bateria może składać się ze stacji głównej i kilku podstacji. To, czy system będzie składał się z samej stacji głównej, czy z jednostki centralnej wraz z kilkoma dodatkowymi, definiuje jego zastosowanie. Obwody złożone z baterii centralnej, rozbudowane o podstacje- mają zastosowanie w dużych i średniej wielkości obiektach. Zarówno do stacji głównej jak i podstacji można podłączyć oprawy awaryjne, znajdujące się w tzw. Obwodach końcowych o odpowiedniej mocy (moc maksymalna określana jest z reguły przez producentów baterii). System zasilania centralnego może komunikować się (od stacji głównej do podstacji) różnymi sposobami. Najbardziej rozpowszechnionym jest system RS485, jednak wypierany jest powoli przez komunikację za pomocą złącza Ethernet, albo scalanie z innymi protokołami i sieciami pracującymi jako BMS (Building Management System). W systemie SZC, kontroli sprawności obwodów oświetleniowych można dokonać w dwojaki sposób. Realizuje się ją albo poprzez kontrolę linii, albo poprzez kontrolę opraw oświetleniowych.

Istnieje kilka technologii, w których można wykonać baterię centralną. Każdy producent udoskonala poszczególne kryteria, tworząc własną odmianę, jednak przyjrzymy się bliżej ogólnym możliwościom. Bardzo ważna jest bezawaryjność pracy baterii centralnej, a umilającym użytkowanie dodatkiem jest możliwość monitorowania stanu każdego obwodu zasilającego, a w przypadku zastosowania modułów adresowych- indywidualnie zaadresowanych opraw. Wszechstronność systemu baterii centralnej zapewnia możliwość dowolnej konfiguracji zarówno obwodu, jak i pojedyńczej oprawy oświetleniowej. Nowsze rozwiązania, pozwalają wykorzystać sterownik w jednostce centralnej do zaprogramowania trybu pracy modułu adresowego bez ingerencji w oprawę czy specjalistycznego oprogramowania serwisowego. Za pomocą przejrzystego interfejsu możemy dokonać dowolnych zmian z poziomu użytkownika. Przy wyborze baterii centralnej, powinniśmy zwrócić uwagę na to, w jakiej formie są przechowywane raporty o błędach, bądź informacje o awariach. Bardzo często można spotkać się z tym, że producenci umożliwiają rozbudowanie pamięci wewnętrznej poprzez dodanie gniazda na karty SD (pozwalają one również na tworzenie kopii zapasowych danych i systemu oraz pozwalającą na wgrywanie ustawień systemu oraz zapis raportów Dziennik Zdarzeń zgodnych z PN-EN 50172 z każdego komputera PC posiadającego gniazdo SD i dostęp do drukarki). Najbardziej istotne dane zapisywane są w pamięci wewnętrznej urządzenia, przez co nie zostaną utracone zarówno w przypadku odłączenia napięcia sieciowego jak i wewnętrznego źródła baterii. Ładowarka systemu zapewnia ładowanie baterii w oparciu o charakterystykę mocy z kompensacją temperaturową zgodną z PN-EN 50171. Każda ładowarka systemowa musi być wyposażona w wewnętrzny moduł aktywnego PFC zapewniając bardzo wysoki współczynnik mocy (obecnie stosowane układy przekształtnikowe). Pola liniowe baterii centralnej, powinny zawierać dodatkowe i odseparowane zabezpieczenia zarówno dla trybu AC jak i DC, co istotnie wpływa na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa załączania oświetlenia awaryjnego. Bateria centralna po przełączeniu na napięcie stałe (własne źródło) pracuje z reguły w systemie IT.

 

W skrócie najważniejsze cechy Baterii Centralnych:

 • Czytelny wyświetlacz LCD z łatwym w obsłudze menu,

 • Automatyczne wykonywanie testów obwodów końcowych i opraw (ułatwienie procesu kontroli instalacji i zakwalifikowania jej do dalszego użytkowania),

 • Automatyczne wykrywanie i dodawanie opraw do systemu (łatwa konfiguracja i rozbudowa),

 • Monitorowanie obwodów (w celu informowania o aktualnym stanie instalacji),

 • Monitorowanie opraw (w celu informowania o stanie oprawy),

 • Programowanie i konfiguracja opraw z poziomu systemu (przejrzysty interfejs, pozwalający użytkownikowi na dokonywanie zmian w dowolnym momencie),

 • Komunikacja z oprawami za pomocą przewodu zasilającego (uniwersalność i współpraca z szeroką gamą systemów zarządzania budynkami- BMS),

 • Możliwość rozbudowy o dodatkowe porty komunikacyjne RS 485, oraz Ethernet,

 • Oddzielne zabezpieczenia w modułach liniowych dla trybu AC i DC (zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania),

 • Złącze i karta SD służące do zapisywania, przenoszenia i wydruku z dowolnego komputera klasy PC raportu systemu awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zgodnego z normą PN-EN 50172 (oraz do rozbudowania pamięci wewnętrznej),

 • Możliwość zapisu ustawień systemu (back-up) na karcie SD (oraz ponownego ich wgrania w przypadku awarii systemu, przez co nie tracimy ważnych danych),

 • Możliwość sterowania oprawami i funkcjami systemu za pomocą złączy 24V i 230V wewnętrznych i zewnętrznych (w zależnośći od producenta i modelu baterii centralnej),

 • Możliwość monitorowania zasilania w rozdzielniach obiektowych oraz pojedynczych obwodach oświetleniowych (dodatkowy zbiór informacji na temat stanu instalacji i prognozowanie poszczególnych stanów pracy),

 • Możliwość zastosowania podstacji,

 • Port USB,

 • Podgląd stanu systemu poprzez dowolną przeglądarkę internetową,

 • Zestaw akumulatorów o odpowiedniej żywotności (z reguły czas życia wynosi ok. 10 lat),

 • Współpraca z dowolnym BMS (Building Management System ) za pomocą modułu styków bezpotencjałowych,

 • Zarządzenie i wizualizacja systemu za pomocą dedykowanego interfejsu, co czyni system bardziej przejrzystym i intuicyjnym.


Normy, ułatwiające projektowanie i użytkowanie baterii centralnych:

 

 • PN-EN 1838, PN-EN 50171, PN-EN 50172 oraz PN-EN 50272,

 • VDE 0108 oraz PN-EN 50171,PN-EN 50172 ,

 • Ustawą o Prawie Budowlanym (Dz. U. nr 80/2003 poz. 718 z późniejszymi zmianami),

 • Dyrektywami Unii Europejskiej: 83/336/EEC, 91/263/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC, 203941 B, 239082 B,

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80 poz. 563 z 2006r.),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002r.),

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z 2003r.),

 • PN-EN 61547:2002 "Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej",

 • PN-IEC 60364-5-56:1999 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa",

 • PN EN 1838:2005 "Oświetlenie awaryjne",

 • PN EN 50171:2007 "Niezależne systemy zasilania",

 • PN EN 50172 : 2006 "Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego",

 • PN EN 50272-2: 2007 "Wymagania bezpieczeństwa i instalowania baterii wtórnych",

 • DIN 57 108/VDE 0108/89 "Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversorgung in baulichen,

 • NFPA Life Safety Code.

   

   

ecocalc

 

 

 

Nowy bezpłatny program kalkulacyjny ecoCALC oferuje jedyną w swoim rodzaju możliwość określenia wszystkich kosztów realizacji oświetleniowej, powstających w trakcie całkowitego okresu użytkowania instalacji. Kalkuluje się przy tym nie tylko same koszty inwestycyjne. Program ecoCALC uwzględnia również monetarne aspekty oświetlenia oszczędzającego zasoby, a przede wszystkim emisje CO2, zużycie energii, koszty konserwacyjne lub utylizacyjne.

 

 

 

 

Co potrafi ecoCALC:

 • uwzględnienie zrównoważonego poziomu oświetlenia oraz wszystkich kosztów realizacji oświetleniowej, powstających w trakcie całkowitego okresu użytkowania urządzenia
 • dynamiczne porównywanie wielu realizacji oświetleniowych
 • ranking rozwiązań z uwzględnieniem elastycznych kryteriów oceny
 • szybszy start dzięki uproszczonemu trybowi wizard, zawierającym zdefiniowane wcześniej ustawienia. Możliwe jest ręczne doprecyzowanie analizy w kompleksowym trybie eksperckim
 • uwzględnienie specyficznych sytuacji w eksploatacji (tryb dynamiczny, zmienne taryfy energii, odłączenie od sieci, charakterystyka ściemniania, oszczędności zależne od światła dziennego, kontrola serwisowa)
 • uproszczone wprowadzanie danych dzięki specyficznej dla danego kraju pomocy, zawierającej wartości domyślne
 • automatyczne ustalenie konserwacyjnego natężenia oświetlenia na cały okres żywotności instalacji (w oparciu o CIE 97 + wytyczne producenta)

 

Philips ActiLume

Jednym z rozwiązań oferowanych przez Philipsa jest system ActiLume. Wg producenta zapewnia on nie tylko maksymalny komfort użytkowania połączony z ogromną oszczędnością energii elektrycznej, ale także dbałość o środowisko naturalne (poprzez proces produkcyjny i eksploatację, które nie przyczyniają się do rozwoju efektu cieplarnianego).

Actilume został zaprojektowany z myślą o wykorzystaniu go w systemach oświetleniowych:

 

           
 • pomieszczeń w topologii open-space,

 • kompleksów biurowych.

Poprzez odpowiednią konfigurację elementów, nadaje się również do zastosowania w pomieszczeniach o mniejszym metrażu.

Rozwiązanie proponowane przez Philips'a oferuje nam:

          
 • prostotę interakcji systemu z użytkownikiem,

 • wykorzystanie zarówno czujników podczerwieni, jak i tradycyjnych przełączników,

 • oszczędność energii elektrycznej na poziomie 70-75% w stosunku do standardowych instalacji oświetleniowych, 

  co pozwala zastosować go w wyżej wymienionych miejscach.

 

W skład rodziny ActiLume wchodzi:

          
 • ActiLume DALI GEN2,

 • ActiLume DALI,

 • ActiLume Wireless 1-10V,

 • ActiLume 1-10V.

 

 

Różnorodność urządzeń i koncepcji zawartych w odpowiednich grupach systemowych umożliwia idealne dopasowanie instalacji oświetleniowej do naszych potrzeb, oraz sprostanie wymogom normy EN12464 i dyrektywie budowlanej 2002/91/CEE odnośnie ergonomii i warunków oświetlenia w miejscu pracy.

 

 

 Wybierz model aby dowiedzieć się więcej:

 

ActiLume

DALI GEN2

 

ActiLume

DALI

 

ActiLume Wireless

1-10V

ActiLume

1-10V

 

         

 

 

ActiLume DALI GEN 2 

ActiLume DALI GEN 2 opiera się na wykorzystaniu protokołu komunikacyjnego DALI i adresowaniu indywidualnym rządanych opraw oświetleniowych, wyposażonych w stateczniki elektroniczne.

 

To co cechuje ten system to:

 

                
 • możliwość uzyskania oszczędność w zużyciu energii elektrycznej, bez konieczności uruchamiania kompletnej procedury komunikacyjnej DALI, przy zachowaniu jednoczesnej kontroli kilku torów oświetleniowych,

 • modułowość konstrukcji i współpraca z dodatkowymi czujnikami ruchu, pozwalającymi zwiększyć obszar wykrywania,

 • oszczędność energii elektrycznej do 50% w przypadku wykorzystania funkcji wykrycia obecności, oraz regulacji natężenia światła elektrycznego względem światła dziennego,

 • małe rozmiary kontrolera, oraz wielozadaniowych czujników, pozwalające na zmniejszenie wagi całego układu i umożliwiające łatwy, bezpośredni montaż w oprawach oświetleniowych,

 • interfejs typu Plug&Play,

 • obsługa do 34 opraw podzielonych między 4 sceny (Okno, Korytarz, Dekoracja, Tablica),

 • możliwość współpracy w trybie równoległym, gdzie następuje wymiana informacji pomiędzy elementami systemu, tworząc w ten sposób swojego rodzaju sieć,

 • możliwość odpowiedniej konfiguracji do współpracy z urządzeniami wewnątrz sieci BMS.

   

 

Konfiguracja systemu

 

Interfejs Plug&Play zapewnia natychmiastową gotowość do użycia, bez rozpoczynania skomplikowanej procedury instalacyjnej, dzięki temu możemy podpiąć przewody i skonfigurować bezpośrednio kontroler ActiLume DALI GEN 2 LLC1653. Możliwe jest również ustawienie trybu pracy, poprzez wybór odpowiedniej opcji oświetleniowej zainstalowanej fabrycznie w sterowniku:

 

L.P

Nazwa trybu

1

Biura o dużej ilości małych pomieszczeń/ Korytarz

2

Biura w topologii open-space/Korytarz

3

Szkoła/Klasa

4

Biura o dużej ilości małych pomieszczeń/ Przestrzeń pracy

5

Biura w topologii open-space/ Przestrzeń pracy

6

Korytarz/ Klatka schodowa

7

Toaleta

8

Pokój konferencyjny

9

Pomieszczenia w topologii open-space/ Przestrzeń pracy

10

Wolnostojące oprawy oświetleniowe

11

Przylegające do siebie pomieszczenia biurowe/ Korytarz

12

Biura w topologii open-space/Korytarz1

13

Pokój konferencyjny2

14

Pokój konferencyjny3

15

Przylegające do siebie pomieszczenia biurowe/ Korytarz4 (dostępne tylko w wersji z kontrolerami MultiOne2Controls)

 

Tab.1. Spis programowalnych funkcji kontrolera LLC 1653

 

1- kopia trybu 2, możliwa konfiguracja drugiego, podobnego, pomieszczenia wewnątrz sieci tego samego sterownika do pracy według zdefiniowanych przez nas ustawień,

2- kopia trybu 8, możliwa konfiguracja drugiego, podobnego, pomieszczenia wewnątrz sieci tego samego sterownika do pracy według zdefiniowanych przez nas ustawień,

3- kopia trybu 8, możliwa konfiguracja trzeciego, podobnego, pomieszczenia wewnątrz sieci tego samego sterownika do pracy według zdefiniowanych przez nas ustawień,

4- kopia trybu 11, możliwa konfiguracja drugiego, podobnego, pomieszczenia wewnątrz sieci tego samego sterownika do pracy według zdefiniowanych przez nas ustawień.

 

 

Możliwości systemowe

                    
 • System oparty na protokole komunikacyjnym DALI, pozwala na oszczędność energii elektrycznej nawet do 70% w stosunku do standardowych instalacji oświetleniowych,

 • Interfejs Plug&Play wsparty licznymi aplikacjami,

 • ActiLume DALI gen 2 wykorzystuje czujnik LR11663, składający się z 3 miniaturowych sensorów, który w połączeniu z kontrolerem LCC1663 daje możliwość wykorzystania 15 programów (11 zdefiniowanych i 4 dowolnie programowalnych) przełączanych za pomocą narzędzia IRT8090/20,

 • Dwa najczęściej używane programy (biura i pomieszczenia w topologii open-space) są szybko osiągalne poprzez przycisk na obudowie kontrolera,

 • Czujnik światła reaguje na odpowiednie pasmo światła (pokrywające się z pasmem widzianym przez człowieka), co pozwala na zaoszczędzenie energii przy automatycznej regulacji poziomu natężenia światła elektrycznego względem dziennego,

 • Czujnik ruchu posiada możliwość ustawienia zwłoki czasowej wyłączenia (regulowane do 15 minut),

 • Optymalizacja rozwiązań oświetleniowych z wykorzystaniem ActiLume DALI 2 może być uzyskana dzięki połączeniu bezpośredniemu ze sterownikiem, wykorzystaniu przełączników (PBU- PushButtonUnit), bądź sterowania za pomocą podczerwieni,

 • Każdy kontroler LLC1653 posiada 2 wyjścia w standardzie DALI (1- zdefiniowanie fabrycznie do obsługi opraw, 2- do łączenia równoległego kontrolerów opraw),

 • System może być wzbogacony o maksymalnie 2 dodatkowe czujniki ruchu LRM8118/LRM8119 aby zmaksymalizować obszar wykrywania (dołączenie każdego z czujników zmniejsza możliwość wykorzystania maksymalnej liczby opraw o 1),

 • Fabrycznie ustawiony poziom natężenia światła dla czujników to 600 lux przy współczynniku odbicia 0,3.

 • Połączenia realizowane za pomocą przewodu 1,5mm2,

 • Możliwość współpracy z siecią BMS,

 • Obsługa do 34 opraw oświetleniowych,

 • W przypadku uszkodzenia oprawy i jej wymiany na nową, kontroler sam ustali odpowiedni poziom wysterowania zamiennika, bez potrzeby ingerencji z zewnątrz.

   

 

 

Sterowanie oświetleniem wewnętrznym - Philips

 


 

Rozwój elektrotechniki i rozpowszechnienie elektryczności spowodowały, że ludzie zaczęli sobie ułatwiać życie korzystając z coraz to nowszych urządzeń elektrycznych. Bardzo ważnym wynalazkiem w historii ludzkości stała się żarówka. Holenderska firma Philips, założona w 1891 r. w Eidenhoven, wyszła naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu ludzkości na oświetlenie elektryczne. W myśl hasła będącego mottem firmy od 1995 roku "Odkryjmy lepszy świat", zaczęto ekspansję produktową, aż do momentu gdy w 2004 firma zmieniła strategię stawiając na prostotę i sensowność stosowanych rozwiązań (kampania "Sense and simplicity"). Philips jest korporacją, której wartośc rynkową szacuje się na 8,3 miliardów dolarów, a według plebiscytu z Interbrand's z 2008 r. znalazła się na 43 miejscu listy najdroższych firm świata. Przyjrzyjmy się zatem oferowanym kompaktowym i innowacyjnym rozwiązaniom z dziedziny oświetlenia elektrycznego.

 


 

 

  

Philips ActiLume

  Philips LuxSense   Philips Trios

 

 

       
 

philips-actilume

 

philips-luxsense

 

philips-trios

 

Philips Light Master KNX

  Philips ToBe Touch    

 

 

       
 

philips-master-knx

 

philips-tobetouch

 

 

  

Czujniki 

 

 

biurosterowanieoswietleniem                                                                               

 

Joomla SEF URLs by Artio

Partnerzy

Banner po prawejDołącz do nas

icon-facebook  icon-in  icon-twitter  icon-youtube

Strona wykorzystuje pliki cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.

Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.

Zamknij